Novembris oli tööstuses väike kasv

pressiteade nr 2
Tööstusettevõtete toodang vähenes 2007. aasta novembris võrreldes oktoobriga, kuid suurenes eelmise aasta novembriga võrreldes, teatab Statistikaamet.
Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted novembris 1% vähem toodangut kui oktoobris. Eelmise aasta novembriga võrreldes oli tööstustoodangu kasv 4%, töötlevas tööstuses 2%. Jätkus kiire kasv energeetikas ja mäetööstuses.

Elektrienergia tootmine suurenes novembris eelmise aasta novembriga võrreldes 37%, soojuse tootmine suurenes 7%. Energiatootmise kasvu põhjustas eelkõige elektri eksport Estlinki merekaabli kaudu.

Töötlev tööstus näitas novembris eelmise aasta novembriga võrreldes väikest kasvu. Suurima osatähtsusega tööstusharus — toiduainete tootmises — suurenes toodang 4%. Toodang suurenes kõikides toiduainetööstuse allharudes, v.a piimatoodete tootmine. Piimatoodete tootmises, kus hinnad on aastaga tõusnud rohkem kui kolmandiku võrra, vähenes toodang 4%. Toodang kasvas kõigis masina- ja aparaaditööstuse harudes, peamiselt ekspordi kasvu tõttu. Kõige suurem oli toodangu kasv eelmise aasta novembriga võrreldes täppisinstrumentide tootmises (37%). Stabiilselt väikses kasvus on mööblitootmine. Väike kasv oli novembris ka tekstiilitööstuses, seda õmmeldud tekstiiltoodete mahu kasvu tõttu, sest lõnga- ja riidetootmine väheneb jätkuvalt. Kemikaalide ja ehitusmaterjali tootmine jäi novembris eelmise aasta novembri tasemele.

Langustrendis oli endiselt puidutööstus, vähenes ka metalltoodete tootmine. Nendes harudes on probleemiks jätkuvalt kallinevad toormehinnad. Alates augustist on languses ka plasttoodete tootmine, mida mõjutab eksporttoodangu vähenemine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi trenda, jaanuar 1998 – november 2007 (2000 = 100)


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2007 (protsenti)

TegevusalaMuutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes
eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU-0,74,44,4
Energeetika5,026,626,6
Mäetööstus-5,714,714,7
Töötlev tööstus-1,01,71,7
toiduainete ja jookide tootmine-3,24,14,1
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine-6,3-10,1-10,1
metalltoodete tootmine-3,7-9,0-9,0
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine9,415,715,7
ehitusmaterjali tootmine-0,40,00,0
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine-6,50,00,0
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine-2,10,70,7
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine-7,325,525,5
tekstiilitootmine-3,51,31,3

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

 

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.