2007. aastal tööstuse kasv pidurdus

pressiteade nr 15

Esialgsetel andmetel suurenes tööstusettevõtete toodang 2007. aastal eelmise aastaga võrreldes 6%, teatab Statistikaamet. Tööstuse kasvu toetas oluliselt kiire kasv energeetikas ja mäetööstuses. Töötleva tööstuse kasv pidurdus ja pöördus aasta lõpuks langusesse.

Elektrienergia tootmine suurenes 2007. aastal varasema aastaga võrreldes 25%, eelkõige elektri ekspordi suurenemise tõttu Estlinki merekaabli kaudu.

Töötleva tööstuse kiire kasv esimeses kvartalis hakkas alates aprillist pidurduma ning pöördus detsembris langusesse. Siiski tagas aasta alguse toodangu suurenemine 5%-lise kasvu aastas kokku. Töötleva tööstuse toodangu kasvu mõjutasid oluliselt toiduainete, elektrimasinate, ehitusmaterjali ja keemiatoodete tootmine. Toiduainetööstuses suurenes toodang aastaga 3%, seda peamiselt jookide ning piima- ja lihatoodete toodangu kasvu tõttu. Ehitusmaterjali ja keemiatoodete toodangu suurenemist soodustas ehitusturu kiire areng aasta alguses. Teisel poolaastal ehitusmaterjalide toodang pidurdus tunduvalt. Aasta vältel kasvas toodang stabiilselt kõigis masina- ja aparaaditööstuse harudes, peamiselt ekspordi kasvu tõttu. Tegevusalati oli kõige suurem toodangu kasv elektrimasinate ja -aparaatide tootmises (27%).

2007. aasta algusest oli langustrendis toormepuuduse käes vaevlev puidutööstus. Viimastel aastatel tööstuse struktuuris osatähtsuselt oluliselt kasvanud metalltoodete tootmine ja mööblitööstus jäid napilt 2006. aasta tulemustele alla. Puidu- ja metalltoodete tootmise probleemiks olid kallinevad toormehinnad. Tekstiilitootmine oli languses kogu aasta jooksul, põhjustatuna toodete konkurentsivõime langusest nii sise- kui ka välisturul.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted 2007. aasta detsembris 7% vähem toodangut kui novembris. 2006. aasta detsembriga võrreldes vähenes tööstustoodang 2%, sh töötlevas tööstuses 6%.

Elektrienergia tootmine suurenes detsembris 2006. aasta detsembriga võrreldes 38%, soojuse tootmine suurenes 6%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi trenda, jaanuar 1998 – detsember 2007

(2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, detsember 2007 ja 2007 (protsenti)

Tegevusala 2007. aasta
võrreldes
2006. aastaga
Detsember 2007
muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud
andmetelb
muutus võrreldes
eelmise aasta sama
kuuga tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU 6,1 -7,3 -2,1
Energeetika 16,6 -2,6 27,0
Mäetööstus 11,5 -1,4 6,7
Töötlev tööstus 4,7 -8,3 -5,7
toiduainete ja jookide tootmine 2,7 -2,4 -1,0
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -6,0 -10,0 -20,0
metalltoodete tootmine -0,9 -0,7 -11,3
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine 27,2 13,4 14,1
ehitusmaterjali tootmine 8,3 -6,9 -17,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 6,5 6,7 8,1
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine -0,8 -6,6 -26,7
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine 10,3 13,4 17,1
tekstiilitootmine -6,3 0,1 -1,8

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

 

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.