Jaanuaris tööstuses väike kasv

pressiteade nr 28

Tööstusettevõtete toodang suurenes 2008. aasta jaanuaris nii detsembri kui ka eelmise aasta jaanuariga võrreldes, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted jaanuaris 4% rohkem toodangut kui detsembris.

Eelmise aasta jaanuariga võrreldes oli tööstustoodangu kasv 4%, sh töötlevas tööstuses 2%. Jätkus kiire kasv energeetikas ja mäetööstuses. Elektrienergia tootmine suurenes jaanuaris eelmise aasta jaanuariga võrreldes 20%, soojuse tootmine jäi eelmise aasta tasemele. Energiatootmise kasvu põhjustas eelkõige elektri eksport Estlinki merekaabli kaudu.

Töötlev tööstus näitas jaanuaris väikest kasvu. Toodangu kasvu mõjutas kõige rohkem metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmise suurenemine. Ligi 80% keemiatoodete ja elektrimasinate toodangust moodustab eksport. Toodang kasvas kõigis masina- ja aparaaditööstuse harudes, seda peamiselt ekspordi kasvu tõttu. Kasv oli jaanuaris ka tekstiilitööstuses, peamiselt õmmeldud tekstiiltoodete mahu kasvu tõttu, sest lõnga- ja riidetootmine väheneb jätkuvalt.

Toodang vähenes kõikides toiduainetööstuse allharudes, v.a lihatoodete tootmine. Toiduainete tootmine on töötleva tööstuse hinnatõusu liider — hinnad kallinesid selles harus aastaga 20%, sealhulgas piimatoodete tootmises üle 40%, jahu- ja tangainete tootmises üle 60%. Seoses ehitusmahu vähenemisega vähenes ehitusmaterjalide tootmine eelmise aasta jaanuariga võrreldes 19%. Langustrendis on endiselt puidutööstus, vähenes ka plasttoodete tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi trenda, jaanuar 1998 – jaanuar 2008
(2000 = 100)


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, jaanuar 2008
(protsenti)

Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU 3,6 4,1 4,1
Energeetika -4,8 12,1 12,1
Mäetööstus 1,8 9,5 9,5
Töötlev tööstus 8,1 2,3 2,3
toiduainete ja jookide tootmine -1,2 -6,5 -6,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 3,2 -7,9 -7,9
metalltoodete tootmine 12,5 19,1 19,1
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine 2,9 7,0 7,0
ehitusmaterjali tootmine 0,3 -19,4 -19,4
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 1,0 11,5 11,5
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine 3,0 3,9 3,9
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine -1,9 7,4 7,4
tekstiilitootmine 6,2 9,7 9,7

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

 

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.