Veebruaris oli tööstuses mõõdukas kasv

pressiteade nr 38

Tööstusettevõtete toodang suurenes 2008. aasta veebruaris nii jaanuari kui ka eelmise aasta veebruariga võrreldes, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted veebruaris 2% rohkem toodangut kui jaanuaris.

Eelmise aasta veebruariga võrreldes oli tööstustoodangu kasv 3%, sh töötlevas tööstuses 5%. Töötleva tööstuse toodangu kasvu mõjutas kõige rohkem metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmise suurenemine, seda peamiselt ekspordi kasvu tõttu. Keemiatoodete ja elektrimasinate toodangust eksporditi üle 80%. Kogu töötleva tööstuse ekspordi osatähtsus on pidevalt kasvanud ning ületas tänavu jaanuaris ja veebruaris 60% piiri.

Toodang vähenes toiduainetööstuses, kus piimatooteid ning jooke toodeti ligi 20% vähem kui aasta tagasi veebruaris. Toiduainete tootmine oli töötleva tööstuse hinnatõusu liider — hinnad kallinesid selles harus aastaga 20%, sealhulgas piimatoodete tootmises üle 40%, jahu- ja tangainete tootmises üle 60%. Jookide toodangu vähenemisele avaldas mõju ka aktsiisitasude tõstmine, mis vähendas oluliselt kange alkoholi müüki. Seoses ehitusmahu vähenemisega vähenes ehitusmaterjalide tootmine eelmise aasta veebruariga võrreldes 18%. Langustrendis oli endiselt puidutööstus, vähenes ka mööblitootmine.

Elektrienergia tootmine vähenes veebruaris eelmise aasta veebruariga võrreldes 3%, soojuse tootmine 23%. Elektrienergia toodangu vähenemist põhjustas ekspordi vähenemine ning omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi trenda, jaanuar 1998 – veebruar 2008
(2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, veebruar 2008
(protsenti)

TegevusalaMuutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU1,83,62,6
Energeetika-10,3-10,9-10,9
Mäetööstus2,718,216,6
Töötlev tööstus2,46,45,2
toiduainete ja jookide tootmine-0,4-3,1-4,5
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine3,9-0,9-2,5
metalltoodete tootmine3,56,74,0
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine8,038,022,8
ehitusmaterjali tootmine2,9-16,8-17,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine11,621,919,8
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine-0,5-2,7-4,9
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine2,015,615,6
tekstiilitootmine-5,53,81,6

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.