Aasta alguses jätkus kinnisvaraturul langus

pressiteade nr 57

Tänavu I kvartalis sooritati 8900 kinnisvara ostu-müügitehingut koguväärtusega 9,4 miljardit krooni, teatab Statistikaamet. Ostu-müügitehingute arv ja koguväärtus vähenes nii eelmise kvartali kui ka eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes.

Mullu alanud kinnisvaraturu jahenemine jätkus ka tänavu I kvartalis. Ostu-müügitehingute arv vähenes eelmise aasta I kvartaliga võrreldes üle kolmandiku ja eelmise kvartaliga võrreldes ligi viiendiku, ostu-müügitehingute koguväärtus vähenes vastavalt ligi poole ja veerandi võrra. Tehingute vähenemist toetas pankade konservatiivsem laenupoliitika ja ostjate kinnisvarahinna languse ootus.

Tehingute protsentuaalne jaotus oli sarnane varasemate aastatega. 57% I kvartalis tõestatud ostu-müügitehingutest hõlmasid korterid, 22% hoonestamata kinnistud, 12% eluhooned ja 7% mitteeluhooned. Hoonestusõiguse ostu-müügitehinguid oli kõigist tehingutest 2%.

43% ostu-müügitehingutest tõestati Tallinna ja Harjumaa objektidega. Nende tehingute väärtus hõlmas ostu-müügitehingute koguväärtusest ligi kaks kolmandikku.

Notariaalselt tõestatud kinnisvaratehingute trenda, I kvartal 2000 – I kvartal 2008


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Alates I kvartalist 2008 on kinnisvara ostu-müügitehingute riikliku statistikat tootmise aluseks Maa-ameti andmed. Varasematel aastatel kogus Statistikaamet andmeid notaritelt.

Täpsem teave:

Olga Smirnova
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9295

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.