Märtsis kaupade import vähenes

pressiteade nr 60

Pressiteadet on parandatud 26. mail 2008. Palume õigeks lugeda punasega märgitud protsendid.

Tänavu märtsis vähenes kaupade import 10% ning eksport kasvas 2% võrreldes eelmise aasta märtsiga, teatab Statistikaamet.a

2008. aasta märtsis eksporditi kaupu nominaalväärtuses 10,6 miljardi ja imporditi 13,9 miljardi krooni eest. Eelmise aasta märtsiga võrreldes suurenes eksport 2%, kuid import vähenes 10%. Kaubavahetuse puudujääk oli 3,3 miljardit krooni. Eelmise aasta märtsiga võrreldes vähenes puudujääk ligi 1,7 miljardi krooni võrra peamiselt impordi kahanemise tõttu.

Esimeses kvartalis kasvas kaupade eksport 5% ning import vähenes 4% võrreldes 2007. aasta esimese kvartaliga. Väliskaubanduse puudujääk oli esimeses kvartalis 9,6 miljardit krooni (2007. aasta samal perioodil 12,6 miljardit krooni).

Märtsis hõlmasid Euroopa Liidu (EL) riigid 73% ja SRÜ riigid 12% kogu ekspordist (eelmise aasta märtsis vastavalt 70% ja 12%). Eelmise aastaga võrreldes suurenes kaupade eksport EL riikidesse 7% ning vähenes SRÜ riikidesse 4%. Peamised sihtriigid olid Soome, Rootsi ja Läti.

Kaupade impordis hõlmasid EL riigid 81% ja SRÜ riigid 11% kogu impordist (2007. aasta märtsis vastavalt 76% ja 16%). Import EL riikidest vähenes eelmise aastaga võrreldes 3% ning import SRÜ riikidest koguni 38%. Kõige enam vähenes kaupade sissevedu Venemaalt ja Soomest (vastavalt 1 ja 0,3 miljardi krooni võrra). Peamised partnerriigid kaupade impordis olid märtsis Soome, Saksamaa ja Rootsi.

Nii ekspordis kui ka impordis olid märtsis esikohal masinad ja seadmed (osatähtsus mõlemas kaubavoos 22%). Ekspordis suurenes kõige enam metalli ja metalltoodete ning masinate ja seadmete väljavedu (vastavalt 0,3 ja 0,2 miljardi krooni võrra). Vähenes mineraalsete toodete, tekstiili ja tekstiiltoodete ning puidu ja puittoodete eksport. Kaupade import vähenes peaaegu kõikides peamistes tooterühmades. Kõige enam vähenes mineraalsete toodete (0,6 miljardi krooni võrra), transpordivahendite (0,4 miljardi krooni võrra) ning puidu ja puittoodete (0,3 miljardi krooni võrra) sissevedu. Suurenes vaid keemiatööstuse tooraine ja toodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade import.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–märts, 2007–2008

Kuu Eksport,
mln krooni
Import,
mln krooni
Bilanss,
mln krooni
2007 2008 Muutus, % 2007 2008 Muutus, % 2007 2008
Jaanuar 9 693 10 135 5 13 861 13 461 -3 -4 168 -3 326
Veebruar 9 754 10 500 8 13 207 13 462 2 -3 453 -2 962
Märts 10 439 10 617 2 15 407 13 914 -10 -4 968 -3 297

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, märts 2008

Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln krooni
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln krooni
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 10 617 100 2 KOKKU 13 914 100 -10
EL 27 7 786 73 7 EL 27 11 332 81 -3
SRÜ 1 247 12 -4 SRÜ 1 554 11 -38
1. Soome 1 896 18 4 1. Soome 2 047 15 -17
2. Rootsi 1 497 14 5 2. Saksamaa 1 922 14 3
3. Läti 1 118 11 -4 3. Rootsi 1 424 10 -3
4. Venemaa 983 9 -5 4. Läti 1 105 8 13
5. Leedu 577 5 10 5. Venemaa 1 058 8 -48
6. Saksamaa 575 5 -3 6. Leedu 1 055 8 14
7. Taani 443 4 59 7. Poola 731 5 -13
8.Ameerika Ühendriigid 443 4 92 8. Holland 459 3 -21
9. Norra 387 4 13 9. Suurbritannia 447 3 28
10. Poola 351 3 162 10. Itaalia 376 3 -9

Eksport ja import kaubajaotise järgi, märts 2008

Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln krooni
mln
krooni
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
mln
krooni
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aasta sama
kuuga, %
KOKKU 10 617 100 2 13 914 100 -10 -3 297
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 931 9 0 1 373 10 5 -442
Mineraalsed tooted (V) 984 9 -16 1 642 12 -26 -658
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 507 5 3 1 259 9 17 -752
Kummi- ja plasttooted (VII) 318 3 -6 664 5 -13 -346
Puit ja puittooted (IX) 1 002 10 -11 431 3 -39 571
Paber ja pabertooted (X) 347 3 8 299 2 -1 48
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 483 4 -15 811 6 -3 -328
Metall ja metalltooted (XV) 1 381 13 27 1 481 11 -6 -100
Masinad ja seadmed (XVI) 2 338 22 8 2 985 22 -6 -647
Transpordivahendid (XVII) 863 8 4 1 801 13 -17 -938
Mitmesugused tööstustooted (XX) 829 8 -4 327 2 -12 502
Muu 634 6 17 841 5 -7 -207

a Kaubavahetuse statistika koostamisel on aluseks võetud tollideklaratsioonide (Extrastat) ja statistiliste aruannete (Intrastat) andmed. Intrastati vaatlusest väljajääv osa ning mittevastamisest tingitud andmekaod asendatakse hinnangutega, mida korrigeeritakse lisainfo laekumisel. Andmed on esitatud jooksevhindades.

Täpsem teave:

Allan Aron
Talitusejuhataja
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9325

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.