Elektritoodangu vähenemine pärssis tööstuse kasvu

pressiteade nr 64

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta aprillis eelmise aasta aprilliga võrreldes 0,2%, märtsiga võrreldes toodang suurenes, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted aprillis 5% rohkem toodangut kui märtsis.

Eelmise aasta aprilliga võrreldes vähenes tööstustoodang 0,2%, seda põhjustas energiatoodangu vähenemine. Elektrienergia tootmine vähenes aprillis eelmise aasta aprilliga võrreldes 16%, soojuse tootmine 11%. Elektrienergia toodangu vähenemist põhjustas omatoodangu osaline asendamine impordiga. Elektrienergia kogutarbimisest hõlmas import aprillis ligi 25%.

Töötleva tööstuse toodang suurenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 3%. Kasvu mõjutasid peamiselt ekspordile orienteeritud tööstusharud: metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmine. Keemiatoodete ja elektrimasinate toodangust eksporditi üle 80%. Kogu töötleva tööstuse müük välisturule suurenes jooksevhindades 22%, müük siseturule vaid 2%. Töötleva tööstuse ekspordi osatähtsus on pidevalt kasvanud ja ületab nüüdseks 60% piiri.

Siseturule suunatus pärssis toodangu kasvu eelkõige toiduainete ja ehitusmaterjalide tootmises. Toiduainetööstuse langust mõjutab endiselt kiire hinnatõus ja sellest tulenev tarbimise vähenemine. Aprillis kasvasid toiduainete tootjahinnad eelmise aasta aprilliga võrreldes ligi 19%, sh piimatööstuses 33%. Siiski on piimatoodete tootjahind märtsiga võrreldes juba alanenud. Ehitusmahtude vähenemise tõttu on endiselt languses ehitusmaterjalide tootmine, kus toodang vähenes mullusega võrreldes 15%. Samuti on languses puidutööstus, vähenes ka mööblitootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja trenda, jaanuar 1998 – aprill 2008 (2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, aprill 2008 (protsenti)

TegevusalaMuutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise
aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU4,55,0-0,2
Energeetika11,8-14,5-14,5
Mäetööstus0,7-5,9-11,1
Töötlev tööstus4,48,52,8
toiduainete ja jookide tootmine-0,7-2,1-5,6
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine4,0-8,1-13,1
metalltoodete tootmine15,154,844,1
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine1,725,116,8
ehitusmaterjali tootmine3,9-11,8-15,3
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine1,313,68,7
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine3,0-5,4-11,9
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine34,212,67,7
tekstiilitootmine0,92,5-3,2

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.