Mais oli tööstuses langus

pressiteade nr 76

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta mais nii aprilli kui ka eelmise aasta maiga võrreldes, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel tootsid Eesti tööstusettevõtted mais 5% vähem toodangut kui aprillis.

Eelmise aasta maiga võrreldes vähenes tööstustoodang 7%, sh töötlevas tööstuses 5%. Tootmise languse põhjuseks oli peamiselt sisetarbimise vähenemine. Töötleva tööstuse eksport jooksevhindades suurenes 7% võrreldes eelmise aasta maiga, siseturul müüdud toodang seevastu vähenes 11%. Kuigi kogu töötleva tööstuse ekspordi osatähtsus on pidevalt kasvanud ning ületab 60% piiri, ei suutnud ekspordi kasv korvata siseturu langust.

Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutas kõige rohkem toiduainete, puidu ja ehitusmaterjali tootmine. Toiduainetööstuse toodangu langust mõjutab jätkuvalt hinnatõus ja sellest tulenev tarbimise vähenemine. Mais kasvasid toiduainete tootjahinnad võrreldes eelmise aasta maiga üle 18%, sh piimatööstuses 30%. Siiski võrreldes aprilliga on toiduainete tootjahinnad jäänud samale tasemele. Toodang vähenes ka kõikides toiduainetööstuse allharudes, v.a lihatoodete tootmine. Seoses ehitusmahtude langusega on jätkuvalt languses ka ehitusmaterjali tootmine, kus toodang vähenes mullusega võrreldes 30%. Langustrendis oli endiselt puidutööstus, vähenes ka mööblitootmine.

Toodang suurenes mais vaid metalltoodete ja keemiatoodete tootmises, seda peamiselt ekspordi kasvu tõttu.

Elektrienergia tootmine vähenes mais eelmise aasta maiga võrreldes 24%, soojuse tootmine 8%. Elektrienergia toodangu vähenemist põhjustas omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga. Elektrienergia kogutarbimisest hõlmas import mais ligi neljandiku.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja trenda, jaanuar 1998 – mai 2008
(2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, mai 2008
(protsenti)

TegevusalaMuutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU-4,8-9,1-6,7
Energeetika-5,6-20,6-20,6
Mäetööstus2,3-9,3-6,7
Töötlev tööstus-5,8-7,6-5,0
toiduainete ja jookide tootmine-0,3-8,5-6,8
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine-2,9-22,3-20,2
metalltoodete tootmine-16,710,514,7
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine-8,0-7,6-4,2
ehitusmaterjali tootmine-14,7-31,3-29,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine8,716,719,3
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine0,6-16,8-13,8
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine-9,8-6,8-4,7
tekstiilitootmine-1,8-4,7-1,6

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.