Juunis oli tööstustoodang mullusest väiksem

pressiteade nr 86

Pressiteadet on parandatud 31. juulil 2008. Palume õigeks lugeda punasega märgitud protsendid.

Tööstusettevõtete toodang suurenes 2008. aasta juunis võrreldes maiga, kuid vähenes eelmise aasta juuniga võrreldes, teatab Statistikaamet.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenes Eesti tööstusettevõtete toodang juunis võrreldes maiga 2%.

Eelmise aasta juuniga võrreldes vähenes tööstustoodang 5%. Oluliselt mõjutas toodangu langust jätkuv elektritoodangu vähenemine — elektrienergia tootmine vähenes eelmise aasta juuniga võrreldes 28%. Selle vähenemise põhjustas endiselt omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga — elektrienergia kogutarbimisest hõlmas import juunis ligi kolmandiku. Soojuse tootmine suurenes võrreldes eelmise aasta juuniga 2%.

Töötlevas tööstuses vähenes toodang 2%. Selle põhjus oli peamiselt tellimuste langus. Ka Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel nimetas üle poole ettevõtetest olulisimaks kasvu pidurdavaks teguriks ebapiisavat nõudlust. Eelkõige pärsib toodangu kasvu siseturu nõudluse vähenemine. Juunis müüsid ettevõtted siseturule 5% vähem toodangut kui eelmise aasta samal ajal, müük ekspordiks suurenes seevastu 3%. Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutas kõige rohkem toiduainete, puidu ja ehitusmaterjali tootmine. Toiduainetööstuse toodangu langust mõjutab endiselt hinnatõus ja sellest tulenev tarbimise vähenemine. Juunis suurenesid toiduainete tootjahinnad võrreldes eelmise aasta juuniga üle 18%, sh piimatööstuses 28%. Maiga võrreldes on piimatoodete tootjahinnad siiski langenud. Ehitusmahtude vähenemise tõttu on endiselt languses ka ehitusmaterjali tootmine, kus toodang vähenes mullusega võrreldes 24%. Langustrendis oli endiselt puidutööstus, vähenes ka mööblitootmine.

Toodang suurenes juunis eelkõige ekspordile orienteeritud tootmisharudes — metalltoodete, keemiatoodete, elektrimasinate ja raadioaparatuuri tootmises.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja trenda, jaanuar 1998 – juuni 2008
(2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, juuni 2008
(protsenti)

TegevusalaMuutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise
aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU1,6-9,5-4,7
Energeetika-3,5-23,4-23,4
Mäetööstus-6,3-18,2-13,4
Töötlev tööstus2,8-7,4-2,2
toiduainete ja jookide tootmine2,6-6,9-3,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine-4,6-29,1-25,0
metalltoodete tootmine15,324,533,8
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine6,21,38,7
ehitusmaterjali tootmine1,1-27,3-24,0
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine-7,0-1,23,4
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine-2,7-24,3-18,7
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine19,712,117,2
tekstiilitootmine-1,5-12,1-6,0

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.