Juulis oli tööstustoodang mullusest väiksem

pressiteade nr 100

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta juulis eelmise aasta juuliga võrreldes 5%, teatab Statistikaamet.

Oluliselt mõjutas toodangu langust jätkuv elektritoodangu vähenemine — elektrienergia tootmine vähenes eelmise aasta juuliga võrreldes 29%. Selle vähenemise põhjustas endiselt omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga — elektrienergia kogutarbimisest hõlmas import juulis ligi kolmandiku. Soojuse tootmine vähenes eelmise aasta juuliga võrreldes 2%.

Töötlevas tööstuses vähenes toodang 0,3%. Selle põhjus oli peamiselt tellimuste vähenemine eelkõige siseturul. Ka Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel nimetas üle poole ettevõtetest jätkuvalt olulisimaks kasvu pidurdavaks teguriks ebapiisavat nõudlust. Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutas kõige rohkem toiduainete, puidu- ja ehitusmaterjali tootmine. Toiduainetööstuse toodangu langust mõjutas endiselt hinnatõus ja sellest tulenev tarbimise vähenemine. Ehitusmahtude vähenemise tõttu oli jätkuvalt languses ka ehitusmaterjali tootmine, kus toodang vähenes eelmise aasta juuliga võrreldes 27%. Langustrendis oli endiselt puidutööstus, vähenes ka plasttoodete tootmine.

Juulis suurenes toodang eelkõige ekspordile orienteeritud tootmisharudes — metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmises. Toodang kasvas kõigis masina- ja aparaaditööstuse harudes, kus ekspordi osatähtsus oli ka kõige suurem. Nii oli masinate ja seadmete tootmises ekspordi osatähtsus 64% ja raadioaparatuuri tootmises 97%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenes Eesti tööstusettevõtete toodang juulis võrreldes juuniga 0,3%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 1998 – juuli 2008
(2000 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, juuli 2008
(protsenti)

Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU 0,3 -2,7 -5,2
Energeetika 2,2 -25,2 -25,2
Mäetööstus -19,7 -29,1 -31,0
Töötlev tööstus 2,0 2,4 -0,3
toiduainete ja jookide tootmine -2,9 -9,7 -11,3
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -3,7 -20,7 -22,8
metalltoodete tootmine -5,1 20,3 16,0
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine 20,5 31,8 27,0
ehitusmaterjali tootmine -1,9 -25,6 -27,2
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 14,3 29,2 26,2
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine 9,6 3,0 -0,7
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine -3,9 10,9 8,5
tekstiilitootmine 2,7 5,6 1,0

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.