Mullu suurendas elektritoodangut eksport

pressiteade nr 104

Eesti ettevõtted tootsid 2007. aastal üle 12 000 gigavatt-tunni elektrit ehk neljandiku rohkem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Tootmise kasv tulenes ligi kolm korda suurenenud ekspordist.

2007. aastal eksporditi välisturule rohkem kui 2700 gigavatt-tundi elektrit. Ligi pool sellest liikus Estlink´i merekaabli kaudu Põhjamaadesse. Väljavedu Lätti kasvas 1,5 korda.

Viimastel aastatel on hoogustunud ka elektritootmine taastuvenergia allikatest. 2007. aastal kasvas tuuleenergia toodang varasema aastaga võrreldes viiendiku ja hüdroenergia toodang ligi kaks korda. Siiski moodustas taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia kogutarbimisest vaid 1,5%.

Seoses valdava osa elektri tootmisega kohaliku toorme baasil on Eesti energia sõltumatuse määr kõrge ja Eesti elektritoodangult ühe elaniku kohta Euroopa Liidu (EL) riikide esirinnas. 90% elektrist toodetakse kohalikust põlevkivist. Põlevkivitoodangu suurenemisega seoses kasvas 2007. aastal varasema aastaga võrreldes ka primaarenergia (looduslikust allikast saadud energia, mida tarbitakse teisteks energialiikideks muundamata) tootmine ligi 17%. Pidevas kasvutrendis on alates 2000. aastast ka põlevkiviõli tootmine, sealjuures üle poole toodangust eksporditakse — peamiselt Hollandisse, Soome, Taani ja Lätti.

Valdavalt kohaliku toorme kasutamine annab energiale kõrge sõltumatuse määra, ent soodustab ka energiamahukat majandust. Energiamahukus, mis näitab energiakulu sisemajanduse koguprodukti ühe krooni kohta, on viimastel aastatel liikunud efektiivsuse kasvu näitavas langustrendis, ent on siiski neli korda mahukam kui EL-s keskmiselt. Eestit ületavad energiamahukuselt vaid Rumeenia, Bulgaaria ja Leedu.

Varasema aastaga võrreldes kasvas energia kogutarbimine 2007. aastal üle 10%. Imporditud kütustest kõige enam kasvas mootorikütuste tarbimine (8%). Autode arvu kasvust ja suurenenud läbisõidust tingituna suurenes nii autobensiini kui ka diislikütuse tarbimine maanteetranspordis. Maagaasi tarbimine püsis viimaste aastatega samal tasemel. Elektrienergia tarbimine suurenes varasema aastaga võrreldes 4%.

Elektrienergia tootmine ja eksport, 2003–2007

Täpsem teave:

Helle Truuts
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9285

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.