Igaüks loeb!

2011. aastal toimub Eesti esimene e-loendus

19. september 2008   PDF   DOC

Statistikaamet plaanib 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse käigus kasutada esmakordselt Eesti loenduste ajaloos e-loendust, mis võimaldab Eesti elanikel ja ajutiselt välismaal viibijatel edastada andmed elektrooniliselt. Endiselt säilib võimalus edastada andmed näost näkku intervjuu käigus rahvaloendajale.

Statistikaameti korraldatav 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus (REL 2011) toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni 9. septembril tehtud otsusele segameetodil. „See tähendab, et esimese lainena toimuks veebiküsitlus ehk e-loendus ja kes seda võimalust ei kasuta, selle juurde koju tuleb küsitleja. Lisaks kasutataks andmete saamiseks ka erinevaid riiklikke registreid,“ rääkis Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp.

Esmakordselt toimuval e-loendusel saab täita ankeedi ja edastada andmed Statistikaametile spetsiaalse veebirakenduse kaudu. „On omamoodi sümboolne, et selline uuendus toimub 2011. aastal, kui möödub 130 aastat esimesest Eesti- ja Liivimaa aladel toimunud ühisest rahvaloendusest,“ ütles Potisepp. Ühtlasi toimub tema sõnul 2011. aastal rahva ja eluruumide loendus senisel moel ilmselt viimast korda, sest 2021. aastaks peaks Eesti olema suuteline korraldama Põhjamaade eeskujul juba registripõhise loenduse, mis on oluliselt odavam ja kiirem. REL 2011 annabki Priit Potisepa kinnitusel olulise sisendi, et 2021. aastal oleks võimalik korraldada loendus riiklikes registrites olevate andmete põhjal.

Kokku vältab REL 2011 praeguse kava kohaselt kuus nädalat, mis hõlmab nii e-loendust kui ka küsitlejate visiite eluruumidesse. „Loenduse selliseks korraldamiseks on küll vajalik muuta ka praegu kehtivat rahva ja eluruumide loenduse seadust, mis kehtestab maksimaalseks loenduse ajaks 10 päeva,“ tõdes Potisepp.

2011. aastal toimuvale põhiloendusele eelneb 2009. aasta oktoobris kümnes Eesti piirkonnas toimuv prooviloendus, mille käigus testitakse põhiloenduse tarvis väljatöötatud meetodit ja tarkvara. Kokku loendatakse prooviloenduse käigus ligi 10 000 inimest ning nende eluruumid. „Prooviloenduse õnnestumine on aluseks põhiloenduse edukale läbiviimisele,“ märkis Statistikaameti REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. „Prooviloenduse piirkondade valikul lähtume sellest, et esindatud oleks võimalikult erinevat tüüpi asumid: suurlinnad, maa-asulad, uuselamu- ja eramajade rajoonid,“ selgitas ta.

2011. aastal toimuva põhiloenduse täpse aja ja loendusmomendi määrab Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

REL 2011 eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste korraldamiseks. „Näiteks annab loendus omavalitsuste tasandil selliseid andmeid, mida praegu pole võimalik muudest allikatest saada,“ rääkis Beltadze.

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal kümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
Tel 625 9393
GSM 55 588 166

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790