Septembris oli tööstustoodang mullusest väiksem

pressiteade nr 126

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta septembris eelmise aasta septembriga võrreldes 4%, teatab Statistikaamet.

Töötleva tööstuse toodang vähenes võrreldes mullusega 3%. Toodangu kasvu pidurdavatest teguritest oli esikohal ebapiisav nõudlus. Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutasid kõige rohkem toiduainete, puidu- ja ehitusmaterjali tootmine. Toiduainetööstuse toodangut pidurdas endiselt hinnatõusust tulenev tarbimise vähenemine. Kuigi hinnatõus on viimastel kuudel taandunud, kasvasid toiduainete hinnad võrreldes eelmise aasta septembriga siiski 12%. Toiduainetööstuse toodangu vähenemist mõjutas enim jookide tootmise langus, mille põhjustas eelkõige nii juulis tõusnud aktsiis kui ka tooraine hinnatõus maailmaturul. Langustrendis oli jätkuvalt puidutööstus, kus jätkuvad nii toormekriis kui ka toodangu müügiraskused kodu- ja välisturul. Eesti turgu mõjutab ehituslangus, välisturgu suur konkurents. Võrreldes eelmise aasta septembriga toodeti saematerjali 22% ja liimpuitu 9% vähem. Kõige suurem langus (32%) oli ehitusmaterjali tootmises, mis on otseselt seotud ehitusturu langusega.

Sarnaselt eelmistele kuudele suurenes septembris toodang eelkõige ekspordile orienteeritud tootmisharudes — metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmises. Toodang kasvas ka masinate ja seadmete, raadio- ja sideseadmete, täppisinstrumentide ning mootorsõidukite tootmises, kus ekspordi osatähtsus oli ka kõige suurem. Nii oli raadio- ja sideseadmete tootmises ekspordi osatähtsus 97% ja täppisinstrumentide tootmises 91%.

Elektrienergia tootmine vähenes septembris eelmise aasta septembriga võrreldes 5%, soojuse tootmine suurenes 17%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäi septembris võrreldes augustiga tööstustoodangu muutus alla 1%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 1998 – september 2008
(2000 = 100)


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, september 2008
(protsenti)

Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc
KOKKU 0,5 1,3 -3,8
Energeetika 7,4 -1,7 -1,7
Mäetööstus -1,8 -10,5 -14,9
Töötlev tööstus -0,2 2,3 -3,2
toiduainete ja jookide tootmine 1,9 -6,2 -9,8
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -1,9 -14,6 -19,0
metalltoodete tootmine -14,0 19,5 11,5
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine -2,0 28,6 19,5
ehitusmaterjali tootmine -2,1 -29,1 -32,0
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine 21,4 52,6 44,5
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine -1,0 -1,0 -8,0
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine 14,2 11,4 6,4
tekstiilitootmine -0,2 3,0 -3,3

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.