Oktoobris oli tööstuses selle aasta suurim langus

pressiteade nr 139

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta oktoobris eelmise aasta oktoobriga võrreldes 11%, teatab Statistikaamet.

Tänavu märtsis alanud tööstustoodangu vähenemine võrreldes eelmise aasta vastava kuuga, püsis septembrini keskmiselt 5% piires. Oktoobris langes toodang aasta madalaimale tasemele.

Töötleva tööstuse toodang vähenes oktoobris võrreldes mullusega 10%. Toodangu langust põhjustavatest teguritest oli esikohal ebapiisav nõudlus. Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutasid kõige rohkem toiduainete, puidu- ja ehitusmaterjali tootmine. Kõige rohkem ehk ligi kolmandiku vähenes toodang ehitusmaterjali tootmises, mis on otseselt seotud kodumaise ehitusturu madalseisust tuleneva nõudluse vähenemisega. Oktoobris toodeti ligi kolmandik vähem ehitusdetaile ja 36% vähem betoonisegu kui aasta tagasi. Toodangu müügiraskused nii kodu- kui ka välisturul soodustavad jätkuvalt langust ka puidutööstuses. Saematerjali toodang vähenes ligi neljandiku võrreldes eelmise aasta oktoobriga. Toiduainetööstuse toodangu vähenemist mõjutas enim jookide tootmise langus, mille põhjustas eelkõige nii juulis tõusnud aktsiis kui ka tooraine hinnatõus maailmaturul. Toiduainetööstuse toodangu hinnatõus on viimastel kuudel aeglustunud. Võrreldes aasta alguse 20%-lise hinnakasvuga, kasvasid toiduainete hinnad oktoobris võrreldes eelmise aastaga sama kuuga esmakordselt vähem kui 10%.

Sarnaselt eelmistele kuudele suurenes oktoobris toodang eelkõige ekspordile orienteeritud tootmisharudes — metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootmises, kus ekspordi osatähtsus oli vastavalt 61, 83 ja 82%.

Elektrienergia tootmine vähenes oktoobris eelmise aasta oktoobriga võrreldes 11%, soojuse tootmine 14%. Elektritoodangu vähenemise põhjustas omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenes tööstustoodang oktoobris võrreldes septembriga 5%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 1998 – oktoober 2008
(2000 = 100)


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2008
(protsenti)

Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta
sama kuuga
korrigeerimata
andmetel

tööpäevade arvuga
korrigeeritud
andmetelc

KOKKU -5,0 -11,0 -11,0
Energeetika -13,5 -11,9 -11,9
Mäetööstus -2,5 -23,3 -23,3
Töötlev tööstus -4,6 -10,2 -10,2
toiduainete ja jookide tootmine -1,5 -14,5 -14,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -4,4 -21,6 -21,6
metalltoodete tootmine -7,2 4,2 4,2
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine 1,8 19,2 19,2
ehitusmaterjali tootmine -3,3 -31,9 -31,9
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -7,2 13,7 13,7
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine -2,4 -9,8 -9,8
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine -14,0 -2,5 -2,5
tekstiilitootmine -8,6 -22,9 -23,4
b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.
c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.