Novembris turistide arv majutusettevõtetes oluliselt ei muutunud

pressiteade nr 4

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2008. aasta novembris 92 000 välisturisti ja 62 000 Eesti elanikku, teatab Statistikaamet. Turistide koguarv varasema aasta novembriga võrreldes oluliselt ei muutunud.

2008. aasta novembris suurenes välisturistide arv varasema aasta novembriga võrreldes 7% ja siseturistide arv vähenes 8%.

Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest kaks kolmandikku saabus Eestisse puhkama, ligi veerand tööreisile ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks mingi muu põhjus. Veidi enam kui 5000 välisturisti, kes kasutasid majutusettevõtete teenuseid, märkis reisi eesmärgiks konverentsil, koolitusel või kongressil osalemise. 2007. aasta novembriga võrreldes suurenes kolme protsendipunkti võrra puhkusereisijate osatähtsus. Oluliselt enam kui paari viimase aasta novembris peatus majutusettevõtetes konverentsituriste. 80% välisturistidest peatus Tallinna, 6% Pärnu ja 3% Tartu majutusettevõtetes. Tallinnasse jäi ka valdav osa majutusettevõtete teenuseid kasutanud konverentsituristidest.

Majutusettevõtetes peatunud siseturistidest 45% oli puhkusereisil ja 35% tööreisil. Eelistatuimaks sihtkohaks oli Tallinn, kus peatus 22% majutusettevõtetes ööbinud siseturistidest. 2007. aasta novembriga võrreldes suurenes Tallinna majutusettevõtete osatähtsus siseturistide majutamises vaid protsendipunkti võrra. Siseturistidest konverentsikülastajate arv Tallinna majutusettevõtete külastajate hulgas kasvas kolmandiku.

Novembris pakkus külastajatele teenust 680 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 400 tuba ja 35 000 voodikohta. Tubade täitumus oli 36% ja see jäi kahe protsendipunkti võrra väiksemaks kui varasema aasta novembris.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 496 krooni, 2007. aasta novembriga võrreldes oli see 16 krooni kallim.

Majutamine piirkonna järgi, november 2008

Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 680 155 50 58 196 221
Toad 16 437 7 714 1 113 801 3 793 3 016
Voodikohad 34 993 15 537 2 380 1 860 8 249 6 967
Tubade täitumus, % 36 42 32 19 36 25
Voodikohtade täitumus, % 27 33 27 15 27 18
Majutatud 154 469 92 860 8 782 5 917 25 812 21 098
Ööbimised 286 473 154 287 19 179 8 373 68 031 36 603
Eesti elanikud 104 922 27 579 13 339 6 872 29 056 28 076
väliskülastajad 181 551 126 708 5 840 1 501 38 975 8 527
Ööpäeva keskmine maksumus, krooni 496 586 512 439 345 398

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.