Novembris oli tööstuses järsk langus

pressiteade nr 5

Tööstusettevõtete toodang vähenes 2008. aasta novembris eelmise aasta novembriga võrreldes 18%, teatab Statistikaamet.

2008. aasta märtsis alanud tööstustoodangu vähenemine võrreldes eelmise aasta vastava kuuga, püsis oktoobrini keskmiselt 5% piires, oktoobris vähenes toodang 12% ning novembris langes see aasta madalaimale tasemele.

Töötleva tööstuse toodang vähenes novembris võrreldes 2007. aasta novembriga samuti 18%. Toodangu langust põhjustas eelkõige ebapiisav nõudlus. Tellimused toodangule olid enamikus harudes väiksemad kui eelnevatel kuudel. Ka Eesti Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri andmetel püsib nõudlus tavalisest madalamal tasemel ja toodangu maht liigub langustrendil. Töötleva tööstuse toodangu vähenemist mõjutasid kõige rohkem suurema osatähtsusega tööstusharud nagu toiduainete, puidu- ja ehitusmaterjali tootmine. Enim ehk 40% vähenes toodang ehitusmaterjali tootmises, mis on otseselt seotud kodumaise ehitusturu madalseisust tuleneva nõudluse vähenemisega. Ehituse madalseis mõjutab ka langust keemia- ja metalltoodete tootmises — novembris toodeti ligi 30% vähem laki-värvitooteid ja tihendussegusid, 26% vähem metallist katuse- ja seinaprofiile kui aasta tagasi samal ajal. Toodangu müügiraskused nii kodu- kui ka välisturul soodustavad jätkuvalt puidutööstuse langust. Toiduainetööstuse toodangu vähenemist mõjutas sarnaselt eelmistele kuudele enim jookide tootmise vähenemine, mille põhjustas eelkõige nii juulis tõusnud aktsiis kui ka tooraine hinnatõus maailmaturul — novembris toodeti 42% vähem viinatooteid ja 19% vähem õlut kui aasta tagasi novembris. Novembris vähenes võrreldes varasema aastaga ka siiani kasvus püsinud metalltoodete, keemiatoodete ja elektrimasinate tootjate toodang, põhjustatuna peamiselt eksporttellimuste vähenemisest.

Ainsana suurenes novembris toodang raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmises. Ekspordi osatähtsus selles harus oli töötleva tööstuse suurim — novembris eksporditi 96% toodangust.

Elektrienergia tootmine vähenes 2008. novembris varasema aasta novembriga võrreldes 19%, soojuse tootmine 21%. Elektritoodangu vähenemise põhjustas omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenes tööstustoodang novembris võrreldes oktoobriga 8%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 1998 – november 2008
(2000 = 100)


a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2008
(protsenti)

Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt
korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise
aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU -7,7 -21,7 -17,7
Energeetika -3,8 -19,7 -19,7
Mäetööstus 1,5 -18,6 -14,4
Töötlev tööstus -9,0 -22,3 -17,9
toiduainete ja jookide tootmine -2,9 -17,5 -14,1
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine -8,4 -29,5 -25,5
metalltoodete tootmine -6,5 -14,1 -7,8
elektrimasinate ja -aparaatide tootmine -9,8 -10,9 -3,8
ehitusmaterjali tootmine -9,0 -42,6 -40,0
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -22,4 -11,1 -6,1
mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine -10,3 -26,4 -20,6
raadio-, televisiooni- ja sideseadmete tootmine 1,2 -0,4 4,2
tekstiilitootmine -7,9 -35,0 -30,1

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.