Rahvaarvu vähenemine aeglustus

pressiteade nr 10

Esialgsel hinnangul oli 2009. aasta 1. jaanuaril Eesti arvestuslik rahvaarv 1 340 300, teatab Statistikaamet. Suurenenud sündide ja vähenenud surmade arvu tõttu mullu rahvaarvu vähenemine aeglustus.

Eesti rahvaarv vähenes 2008. aastal ligi 600 inimese võrra, aasta varem 1600 võrra. Ehkki loomulik iive jäi negatiivseks, st surmasid oli endiselt sündidest rohkem, võrreldes varasema aastaga sündide arv suurenes ja surmade arv vähenes. Mullu registreeriti 16 233 elussündi ja 16 827 surma ehk ligi 460 sündi rohkem ja üle 580 surma vähem kui aasta varem. Vähenes ka abielude ja lahutuste arv — mullu sõlmiti 6175 ja lahutati 3511 abielu. Abielusid oli varasema aastaga võrreldes ligi 850 vähem ja lahutusi ligi 300.

Sünnid, surmad ja loomulik iive, 2000–2008


Statistikaameti avaldatav rahvaarv põhineb 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel, mida täiendatakse igal aastal registreeritud sündide ja surmade andmetega. Statistikaamet pole sise- ja välisrände andmeid rahvaarvu arvutamisel rahvaloendusjärgsetel aastatel arvestanud, sest 2000. aasta rahvaloendus näitas, et rände registreerimine on ebatäielik. See oli tingitud eelkõige sellest, et elukoha registreerimine oli 1990. aastate algusest kuni 2005. aastani vabatahtlik. Alates 2006. aastast on rändeandmete kvaliteet paranenud. Sellest johtuvalt avaldab Statistikaamet 22. aprillil lisaks esialgse rahvaarvu täpsustusele ka aastate 2000–2007 rändega rahvaarvu. Nii rändega kui ka rändeta rahvaarvu avaldamist jätkab Statistikaamet kuni uue loenduseni, pärast 2011. aasta rahvaloendust minnakse üle ühele rahvaarvule. Vajadusest tagada järjepidevad aegread, kasutab Statistikaamet kuni 2011. aasta loenduseni näitajate arvutamisel senisel metoodikal põhinevat rahvaarvu, kus rännet ei ole arvestatud.

Lisainfo rändeandmete metoodika ja kvaliteedi kohta on Statistikaameti veebilehel Statistika > Valdkonnad > Rahvastik > Rahvastikusündmused. 2009. aasta 1. jaanuari rahvaarvu detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Urve Kask
Osakonnajuhataja
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9220