Mullune teraviljasaak jäi varasema aasta rekordsaagist veidi väiksemaks

pressiteade nr 12

Esialgsetel andmetel oli 2008. aastal teraviljasaak 862 300 tonni, mis oli 2% väiksem kui aasta varem, teatab Statistikaamet.

2007. aasta 880 000 tonnine teraviljasaak oli viimase 16 aasta suurim. 2008. aasta teraviljasaaki mõjutas sajune koristusperiood, mille tõttu jäi eriti suviteraviljasaak oodatust väiksemaks.

Teraviljasaagist 65 700 tonni oli rukist, 339 600 tonni nisu ja 349 500 tonni otra. Varasema aastaga võrreldes suurenes rukkisaak 4700 tonni võrra, nisu- ja odrasaak vähenes vastavalt 6200 tonni ja 13 200 tonni võrra. Mullu kasvatati teravilja 309 100 hektaril, hektarilt saadi keskmiselt 2790 kilogrammi teravilja, sealhulgas rukist 3076 kilogrammi, nisu 3170 kilogrammi ja otra 2557 kilogrammi.

Kartulisaak oli mullu 125 400 tonni, mis oli varasema aastaga võrreldes üle kolmandiku väiksem. Kartulit kasvatati 2008. aastal 8700 hektaril, hektarilt saadi keskmiselt 14 316 kilogrammi kartuleid.

Rapsi- ja rüpsiseemnesaak oli 110 000 tonni, mis oli varasema aastaga võrreldes 27% vähem. Rapsi ja rüpsi kasvatati 77 700 hektaril, hektarilt saadi keskmiselt 1416 kilogrammi rapsi- ja rüpsiseemet.

2008. aasta sügisel külvati 2009. aasta saagiks 41 000 hektarit talinisu, 12 700 hektarit rukist ja 6700 hektarit tritikut.

Täpsem teave:

Aime Kivistik
Juhtivstatistik
Põllumajandusstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9306

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.