Igaüks loeb!

Sügisel toimub Eestis REL 2011 prooviloendus

30. märts 2009   PDF   DOC

Statistikaamet korraldab tänavu sügisel üheksas Eesti omavalitsuses 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloenduse, mille käigus loendatakse ligi 10 000 inimest ja nende eluruumid.

2009. aasta 1. oktoobrist 11. novembrini toimuva prooviloenduse käigus testitakse REL 2011 tarvis väljatöötatud andmekogumise meetodit ja tarkvara. „Prooviloenduse õnnestumine on aluseks põhiloenduse edukale läbiviimisele,“ ütles Statistikaameti REL 2011 projektijuht Diana Beltadze.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse rahvaloenduskomisjoni otsusele toimub REL 2011 segameetodil. „See tähendab, et esimese lainena toimub veebiküsitlus ehk e-loendus ja kes seda võimalust ei kasuta, selle juurde koju tuleb küsitleja. Lisaks kasutatakse andmete saamiseks ka erinevaid riiklikke registreid,“ selgitas Beltadze.

Nii prooviloendus kui ka põhiloendus vältab kuus nädalat — e-loendusel saab osaleda kahel esimesel nädalal, näost näkku intervjuud viiakse läbi kolmel viimasel nädalal. „Sel sügisel toimuv prooviloendus jäljendab täpselt 2011. aasta loendust, ainult väiksemas mahus,“ ütles Beltadze. „Prooviloenduse piirkondade valikul oleme lähtunud sellest, et esindatud oleks võimalikult erinevat tüüpi asumid — suurlinnad, maa-asulad, uuselamu- ja eramajade rajoonid,“ lisas ta. Piirkonna elanikke teavitatakse prooviloendusest ja selles osalemise võimalustest ka kirja teel.

REL 2011 prooviloendus toimub järgmistes piirkondades:

• Ambla vald: Aravete alevik
• Narva linn: Partisani tn 1, 3, 5, 7 ja 9
• Tallinna Kesklinna linnaosa, Raua tänav; Tallinna Lasnamäe linnaosa Narva mnt, Ussimäe ja Linnamäe tee vaheline piirkond
• Paide linn: Raudtee, Tiigi ja Jaama tänavate vaheline piirkond
• Halinga vald: Pärnu-Jaagupi alev
• Püssi linn: Kivitee ja Raudtee tänava vahele jääv piirkond
• Rae vald: Peetri küla
• Rõuge vald: Aabra, Augli, Haabsilla, Haki, Hallimäe, Heibri, Hinu, Hotõmäe, Hurda, Härämäe, Jaanipeebu, Jugu, Järveküla, Kadõni, Kahru, Kaluka, Karba, Kaugu, Kavõldi, Kellämäe, Kogrõ, Kokõmäe, Kuklasõ, Kurgjärve, Kähri, Kängsepä, Listaku, Lutika, Mikita, Muduri, Murdõmäe, Märdi, Mõõlu, Ortumäe, Paaburissa, Pulli, Pärlijõe, Põdra, Põru, Rebäse, Rebäsemõisa, Riitsilla, Ristemäe, Roobi, Ruuksu, Saarlasõ, Sadramõtsa, Saki, Savioru, Soemõisa, Soomõoru, Suurõ-Ruuga, Tialasõ, Tiidu, Tüütsi, Vanamõisa, Viitina, Viliksaarõ ja Väiku-Ruuga küla
• Viimsi vald: Kelvingi ja Rohuneeme küla

REL 2011 eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste korraldamiseks.

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal kümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikes maailma riikides.

Täpsem teave:

Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Rahva ja eluruumide loenduse talitus
Statistikaamet
Tel 625 9361

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790