Eestis on koorilaul populaarseim harrastuskunst

pressiteade nr 73

Eestis oli 2008. aastal 73 000 inimest, kes tegelesid vabal ajal mõne rahvakultuuri alaga, teatab Statistikaamet. Populaarseim kultuuriharrastus oli koorilaul.

Mullu oli 41 000 inimest, kes harjutasid laulmist ja kellest 39 000 tegeles koorimuusikaga. Tegelejate arvu poolest järgnesid rahvatantsijad, keda oli 18 000. Lisaks oli veel üle 4000 pillimuusika harrastaja, kellest 2700 mängib puhkpilliorkestrites.

Eestis oli ligi 1400 harrastuskoori ja 300 muud ansamblit. Peagu 1200 rahvatantsurühma, ligi 200 rahvamuusikaansamblit ja üle 130 puhkpilliorkestri. Lisaks sellele veel ligi 350 harrastusteatrit või näiteringi, 230 käsitööringi, 125 folkloorirühma ning muid harrastuskollektiive ja ringe. Harrastajatest ligi poole moodustavad lapsed. 71% rahvakultuuri harrastajatest on naised. Meeste osatähtsus on suurem üksnes puhkpillimängijate seas. Kultuurimaju, rahvamaju ja huvikeskusi oli Eestis Rahvakultuuri arendus- ja koolituskeskuse andmeil 372.

Viimase kümnendi jooksul on harrastuskollektiivide arv vähenenud ligi poole võrra ja harrastajate hulk 40%. Laulmisega tegelejaid on jäänud vähemaks ligi viiendiku ja pillimuusikaga tegelejaid ligi 40%. Samas on koorilauljate arv jäänud samale tasemele ja puhkpillimängijate arv isegi viiendiku tõusnud.

Täpsem teave:

Kutt Kommel
Analüütik
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Statistikaamet
Tel 625 9269

Rahvakultuuri detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.