Septembris eksporditi enim masinaid ja seadmeid

pressiteade nr 137

Tänavu septembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 9,3 miljardi krooni väärtuses ning imporditi Eestisse 10,2 miljardi krooni eest, teatab Statistikaamet. Enim eksporditi masinaid ja seadmeid ning imporditi naftasaaduseid.

2009. aasta septembris vähenes kaupade eksportkäive 24% (3 miljardit krooni) ning importkäive 33% (5 miljardit krooni) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 0,9 miljardit krooni, mis oli üle kolme korra väiksem kui eelmise aasta samal ajal.

Kaupade ekspordis olid septembris esikohal masinad ja seadmed, mille osatähtsus oli 18% Eesti koguekspordist. Eelmise aasta septembriga võrreldes oli masinate ja seadmete eksport siiski 36% väiksem. Impordis olid esikohal naftasaadused, mille osatähtsus oli 21% Eesti koguimpordist. Naftasaadused oli ka ainukene kaubajaotis, mille eksport ja import eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes.

Eesti ekspordis olid septembris peamised sihtriigid Soome (18% koguekspordist), Läti ja Rootsi (kumbki 12%). Kõige rohkem vähenes eksport Soome ja Rootsi (mõlemasse 0,7 miljardit krooni).

Peamised riigid, kust Eestisse septembris kaupu imporditi, olid Soome (14% koguimpordist), Venemaa, Saksamaa ja Läti (iga riigi osatähtsus 11% koguimpordist). Eelmise aasta septembriga võrreldes vähenes kaupade import kõigist Eesti peamistest saatjariikidest, kõige rohkem aga Saksamaalt ja Soomest.

Tänavu augustiga võrreldes suurenes kaupade eksport 16% ja import 9%. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et septembri väliskaubanduse käibe suurenemist mõjutas ka aastaaegadest tulenev sesoonsus.

Selle aasta kolme kvartaliga vähenes eksport keskmiselt 26% ning import 35% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kaubavahetuse puudujääk vähenes ligi kolm korda.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–september, 2008–2009
Kuu Eksport, mln krooni Import, mln krooni Bilanss, mln krooni
2008 2009 muutus, %   2008 2009 muutus, % 2008 2009
Jaanuar 10 154 7 262 -28 13 725 8 831 -36 -3 571 -1 569
Veebruar 10 677 7 762 -27 13 641 8 857 -35 -2 964 -1 095
Märts 10 647 8 289 -22 14 145 9 808 -31 -3 498 -1 519
I kvartal 31 478 23 313 -26 41 511 27 496 -34 -10 033 -4 183
Aprill 12 332 7 690 -38 15 916 9 337 -41 -3 584 -1 647
Mai 11 549 8 106 -30 14 507 8 503 -41 -2 958 -397
Juuni 10 862 9 512 -12 14 140 9 965 -30 -3 278 -453
II kvartal 34 743 25 308 -27 44 563 27 805 -38 -9 820 -2 497
Juuli 10 969 8 203 -25 15 047 9 589 -36 -4 078 -1 386
August 11 142 8 033 -28 13 420 9 360 -30 -2 278 -1 327
September 12 300 9 323 -24 15 195 10 231 -33 -2 895 -908
III kvartal 34 411 25 559 -26 43 662 29 180 -33 -9 251 -3 621

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2009
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln kr
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise aasta
sama kuuga,
%
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln kr
Osatähtsus,
%
Muutus eelmise aasta
sama kuuga,
%
Kokku 9 323 100 -24 Kokku 10 231 100 -33
EL27 6 436 69 -24 EL27 8 124 79 -34
SRÜ 1 126 12 -35 SRÜ 1 331 13 -21
1. Soome 1 643 18 -29 1. Soome 1 385 14 -38
2. Läti 1 135 12 -5 2. Venemaa 1 132 11 31
3. Rootsi 1 131 12 -37 3. Saksamaa 1 129 11 -48
4. Venemaa 913 10 -33 4. Läti 1 118 11 -20
5. Nigeeria 576 6 - 5. Rootsi 938 9 -40
6. Saksamaa 494 5 -22 6. Leedu 852 8 -34
7. Leedu 445 5 -36 7. Poola 635 6 -3
8. Taani 372 4 11 8. Holland 361 4 -22
9. Norra 318 3 -13 9. Suurbritannia 336 3 -20
10. Kanada 269 3 - 10. Taani 273 3 -23

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, september 2009
Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln kr
mln kr osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga,
%
mln kr osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga,
%
KOKKU 9 323 100 -24 10 231 100 -33 -908
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 928 10 -22 1 242 12 -27 -314
Mineraalsed tooted (V) 1 602 17 5 2 180 21 1 -578
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 530 6 -20 897 9 -16 -367
Kummi- ja plasttooted (VII) 328 4 -15 634 6 -21 -306
Puit ja puittooted (IX) 821 9 -14 311 3 -7 510
Paber ja pabertooted (X) 288 3 -20 278 3 -15 10
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 356 4 -36 558 5 -36 -202
Metall ja metalltooted (XV) 817 9 -47 847 8 -49 -30
Masinad ja seadmed (XVI) 1 710 18 -36 1 881 18 -48 -171
Transpordivahendid (XVII) 634 7 -20 537 6 -62 97
Mitmesugused tööstustooted (XX) 809 9 -7 281 3 -23 528
Muu 500 5 -34 585 6 -32 -85

Septembri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 9. novembril (40. päeval pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.