Ehitusturg stabiilses languses

pressiteade nr 140

Ehitusettevõtted ehitasid 2009. aasta III kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 29% vähem, teatab Statistikaamet. Tänavu I ja II kvartalis vähenesid ehitusmahud vastavalt 31% ja 28%.

III kvartalis ehitati omal jõul 6,4 miljardi krooni eest — hooneid 3,7 miljardi ja rajatisi 2,7 miljardi krooni eest. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähenes hoonete ehitamine püsivhindades ligi kolmandiku ja rajatiste ehitamine neljandiku. Ehitusturu langus on tingitud eelkõige elamuehitusmahtude vähenemisest kohalikul turul. Senisest rohkem vähenes ka rajatiste ehitamine.

Vastupidiselt langustrendil liikuvale kohalikule ehitusturule, kasvas välisturul tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht eelmise aasta III kvartaliga võrreldes kümnendiku. Kasv tulenes hooneehitustöödest. Välisriikidesse tehtud ehitusmahtude osatähtsus kogu ehitusmahus oli III kvartalis 9%.

Võrreldes tänavu II kvartaliga vähenes ehitusmaht sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult 8%.

Ehitisregistri andmetel lubati III kvartalis kasutusse 689 uut eluruumi, s.o kolmandik vähem kui aasta varem samal ajal. Pool valminud eluruumidest asus korterelamutes. Vaatamata ehitusteenuse odavnemisele on nõudlus uute eluruumide järele pidevalt vähenenud. III kvartalis väljastati ehitusluba 359 eluruumi ehitamiseks, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi kolm korda vähem. Eelistatuim elamutüüp oli ühepereelamu.

Kasutusse lubati 233 mitteelamut kasuliku pinnaga 156 000 ruutmeetrit. Enim lisandus uut kaubandus- ja büroopinda. 2008. aasta III kvartaliga võrreldes vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka kubatuur.

Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2000 – III kvartal 2009
(2005. aasta kvartalite keskmine = 100)

Diagramm: Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2000 – III kvartal 2009 (2005. aasta kvartalite keskmine = 100)

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.