Tööstustoodangu langus pidurdus veidi

pressiteade nr 142

Tööstusettevõtete toodang oli 2009. aasta oktoobris 21% väiksem kui eelmise aasta oktoobris, teatab Statistikaamet. Selle aasta eelnevatel kuudel püsis langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 30% piires.

Et tööstustoodangu järsk langus algas eelmise aasta lõpus, parandab oktoobri toodangu näitajaid oluliselt ka võrdlus madalama võrdlusbaasiga kui aasta eelnevatel kuudel.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäi tööstustoodang oktoobris eelmise kuu tasemele nii tööstuses kokku kui ka töötlevas tööstuses. Jaanuarist aprillini vähenes tööstustoodang võrreldes eelmise kuuga igal kuul ligi 4%, alates maist oli muutus eelmise kuuga vahemikus -2%st 2%ni.

Töötleva tööstuse toodang vähenes oktoobris eelmise aasta sama kuuga võrreldes 22%. Vähenemist põhjustas jätkuvalt ebapiisav nõudlus nii sise- kui ka välisturul.

Languses olid kõik töötleva tööstuse harud peale joogi-, tekstiili- ja muude transpordivahendite tootmise. Toiduainete tootmises oli langus kõige väiksem (8%), seda mõjutas oluliselt toiduainete hinnalangus. Aasta algusest alates on märkimisväärselt vähenenud piima, jahu ja õli tootjahinnad. Rohkem kui 30% vähenes rõivaste, nahktoodete, keemiatoodete, ehitusmaterjali, metalli ja metalltoodete, elektriseadmete ning masinate ja seadmete tootmine. Üle 20% oli langus paberi-, mööbli- ja mootorsõidukite tootmises ning masinate ja seadmete remondis.

Elektrienergia tootmine vähenes oktoobris eelmise aasta oktoobriga võrreldes 33%, soojuse tootmine suurenes 17%. Elektritoodangu vähenemise põhjustas omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga Leedust.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 2000 – oktoober 2009
(2005 = 100)

Diagramm:Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 2000 – oktoober 2009 (2005 = 100)

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, oktoober 2009 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes eelmise kuuga sesoonselt korrigeeritud andmetelb Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata andmetel tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetelc
KOKKU 0,0 -23,0 -20,9
Energeetika 6,6 -19,5 -19,5
Mäetööstus 9,4 -8,6 -7,0
Töötlev tööstus -0,3 -24,1 -21,9
toiduainete tootmine -2,2 -9,8 -8,3
joogitootmine 11,9 16,5 19,9
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 0,1 -15,5 -13,0
metalltoodete tootmine 0,8 -37,3 -35,0
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine -38,2 -19,3 -18,0
elektriseadmete tootmine -2,9 -33,6 -31,2
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -0,7 -40,4 -38,5
mööblitootmine 14,1 -24,3 -21,8
kummi- ja plasttoodete tootmine 1,8 -16,4 -13,0
ehitusmaterjali tootmine -5,0 -33,9 -32,4

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

 

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

2009. aastast avaldab Statistikaamet tööstustoodangu ja energia tootmise andmeid klassifikaator EMTAK 2008 järgi. Aastad 2000–2008 on samuti selle järgi ümber arvutatud. Loe lähemalt: Statistika > Metaandmed > Klassifikaatorid > Üleminek EMTAK 2008-le http://www.stat.ee/30843