Valitsus kinnitas järgmise aasta riikliku statistika programmi

pressiteade nr 144

Täna kinnitas Vabariigi Valitsus 2010. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu, teatab Statistikaamet.

2010. aastal korraldab Statistikaamet 132 vaatlust, millest üle 90% on majandusüksuste uuringud. Enamiku vaatluste käigus kogub Statistikaamet andmeid riiklike statistiliste aruannetega.

Uue vaatlusena toimuvad järgmisel aastal tegevused 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamiseks registritepõhise loendusena. Neid töid kajastab vaatlus „Rahva ja eluruumide registripõhine loendus. Ettevalmistustööd prooviloenduseks”. Uus vaatlus on ka „Taimekaitsevahendite mittepõllumajanduslik kasutamine“, mis uurib nende kasutamise ulatust ja survet keskkonna seisundile ning vaatlus „Sotsiaalse kaitse kulutuste arvepidamine”. Pärast kaheaastast pausi toimub uuendatud kujul „Leibkonna eelarve uuring”.

Mahuka vaatlusena on 2010. aastal kavas põllumajandusloendus, mille ettevalmistustööd on käinud juba paar aastat. Loendus hõlmab ligi 30 000 põllumajanduslikku majapidamist.

Seoses eelarve vähendamisega on ära jäetud osa siseriiklike tarbijate tellitud vaatlusi (nt „Väliskülastajad Eestis”, „Piiriloendus”, „Turismiteenused“) ning vähendatud mõne vaatluse raames tehtavat tööd.

Statistikaameti peadirektor Priit Potisepa sõnul on riikliku statistika tegemisel eesmärk võimalikult palju kasutada riigi andmekogusid. „Paraku paljudes valdkondades ei kata registrid statistikatarbijate andmevajadust või ei ole andmed statistika tegemiseks sobivad. Dubleeriva andmekogumise vähendamine on sageli aeganõudev protsess,“ märkis Potisepp. Ühe näitena toob Potisepp Statistikaameti poolt ettevõtlus- ja majandusstatistika tegemiseks kogutavad andmed, mis vaid väikeses mahus sisalduvad ka äriregistrile esitatavas majandusaasta aruandes.

Äriregister võtab 1. jaanuarist 2010 kasutusele majandusaasta aruande elektroonilise andmeedastussüsteemi. Süsteemi alles luuakse ning aruandluskorralduse lihtsustumisel on üleminekuaeg, et asutustel jääks vajadusel aega organisatoorsete ja tehniliste muudatuste elluviimiseks. Statistikaamet on kavandanud elektroonilises majandusaasta aruandes esitatud andmete eelkuvamist andmekogumiskanalis eSTAT ja seda juhul, kui majandusüksused on äriregistrile esitanud andmed elektrooniliselt. „Et riikliku statistika tootmine ja avaldamine kehtestatud tähtaegadel ja mahus üleminekuajal ei katkeks, kogub Statistikaamet 2010. aastal majandusüksustelt statistiliste aruannetega ka neid andmeid, mida nad elektroonilises majandusaasta aruandes esitavad,“ räägib Potisepp.

Majandusüksused saavad info selle kohta, mis aruandeid neil 2010. aastal esitada tuleb, Ametlikest Teadaannetest http://www.ametlikudteadaanded.ee/ alates 15. detsembrist 2009. Samal ajal on aruanded ka Statistikaameti elektroonilises andmekogumiskanalis eSTAT ja veebilehel rubriigis „Andmete esitamine“.

2010. aasta riiklike statistiliste vaatluste loetelu on avaldatud Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/vaatlused

Täpsem teave:

Anu Ots
Statistikaameti kommunikatsioonijuht
Tel 625 9296
Mob 506 1790