Oktoobris suurenes välisturistide arv majutusettevõtetes

pressiteade nr 148

Eesti majutusettevõtetes peatus 2009. aasta oktoobris 113 000 välisturisti, mis oli eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% rohkem, teatab Statistikaamet.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 174 000 turisti, välisturistid moodustasid neist 65%. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud Soome ja Venemaa turistide arv (vastavalt 15% ja 22%). Need naaberriigid olid suurematest partnerriikidest ka ainsad, kelle turistide arv majutusettevõtetes suurenes. Läti turistide arv vähenes ligi veerandi, viiendiku võrra vähem turiste saabus Saksamaalt ning 7% vähem Rootsist. Rootsi, kust saabus ligi 7000 turisti, oli oktoobris Soome järel majutusettevõtete teine peamine partnerriik.

Sarnaselt aasta eelnevate kuudega vähenes oktoobris eelmise aasta sama kuuga võrreldes majutusettevõtteid väisanud siseturistide arv. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 61 000 Eesti elanikku, mis oli 12% vähem kui eelmise aasta oktoobris. 11% vähenes puhkusereisil ja 18% tööreisil olnud siseturistide arv.

Oktoobris pakkus külastajatele teenust 732 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 17 100 tuba ja 37 000 voodikohta. Tubade täitumus oli 37% ja see jäi kahe protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta oktoobris.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 424 krooni, eelmise aasta oktoobriga võrreldes oli see 80 krooni odavam.

Majutamine piirkonna järgi, oktoober 2009
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 732 159 49 69 219 236
Toad 17 133 7 982 997 969 4 048 3 137
Voodikohad 37 044 16 414 2 057 2 259 8 932 7 382
Tubade täitumus, % 37 43 35 19 37 26
Voodikohtade täitumus, % 29 35 32 16 29 20
Majutatud 174 119 105 609 9 430 6 895 29 769 22 416
Ööbimised 334 126 176 463 20 229 11 033 81 427 44 974
Eesti elanikud 109 875 23 677 14 656 8 164 29 707 33 671
väliskülastajad 224 251 152 786 5 573 2 869 51 720 11 303
Ööpäeva keskmine maksumus, krooni 424 497 359 389 344 319

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.