Igaüks loeb!

Aasta viimasel päeval algab 2011. aasta rahvaloenduse peaproov

15. detsember 2009   PDF   DOC

Vana-aasta viimasest päevast 31. märtsini toimub üheksas Eesti omavalitsuses 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloendus, mille käigus katsetatakse loenduse korraldust, väljatöötatud metoodikat ja infosüsteemi, teatab Statistikaamet. Esmakordselt on võimalik end ise loendada ka interneti teel.

Statistikaameti REL 2011 projektijuhi Diana Beltadze sõnul toimub 2011. aastal Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos esimene paberivaba loendus. „See tähendab, et Statistikaamet on jätnud minevikku paberankeedid ja loendaja sisestab andmed otse sülearvutisse, kust need edastatakse kohe mööda turvakanaleid serverisse. Kõige olulisema uuendusena saab esimest korda Eesti loenduste ajaloos ka ise end loendada internetis e-ankeeti täites. Selline paberivaba rahvaloendus on väljakutse, mille on maailmas vastu võtnud vähesed riigid,” ütles Beltadze.

31. detsembrist 2009 kuni 31. märtsini 2010 toimuva REL 2011 prooviloenduse käigus loendatakse üle 10 000 inimese ja nende eluruumi. „Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme,” selgitas Beltadze. Prooviloendus toimub Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas. „Nagu 2011. aastal toimuval rahvaloendusel, küsitakse ka prooviloendusel elanike, leibkondade ja eluruumide kohta,” lisas Beltadze.

REL 2011 prooviloendus toimub kahes osas: e-loendus (31. detsember 2009 kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus (5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad nende leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.

Prooviloenduse e-loendusel saavad prooviloenduse piirkondade elanikud osaleda alates 31. detsembri keskööst (30. detsember vastu 31. detsembrit) Statistikaameti elektroonilises andmete kogumise keskkonnas eSTAT (https://estat.stat.ee/).

Diana Beltadze sõnul on prooviloendus aluseks 2011. aasta rahvaloenduse õnnestumisele. „Prooviloenduse õppetunnid tagavad selle, et 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus toimuks tõrgeteta. Seetõttu analüüsitakse prooviloenduse käigus kogutud andmeid ja elanike tagasisidet väga põhjalikult ning vajadusel muudetakse või kohendatakse loendusprotsessi. Seega sõltub REL 2011 õnnestumine väga suurel määral prooviloendusest ja sellesse haaratud elanike abist,” rääkis ta.

Enne prooviloenduse algust saadetakse kõigile piirkonna elanikele ka REL 2011 ja prooviloendust tutvustavad voldikud.

REL 2011 prooviloendus toimub järgmistes omavalitsustes:

  1. Ambla vald: Aravete alevik
  2. Narva linn: Partisani tn 1, 1a, 3, 3 a, 5, 7 ja 9
  3. Tallinn: Kesklinna linnaosa, Raua tänav; Lasnamäe linnaosa Narva mnt, Ussimäe ja Linnamäe tee vaheline piirkond
  4. Paide linn: Raudtee, Tiigi ja Jaama tänavate vaheline piirkond
  5. Halinga vald: Pärnu-Jaagupi alev
  6. Püssi linn: Kivitee ja Raudtee tänava vahele jääv piirkond
  7. Rae vald: Peetri küla
  8. Rõuge vald: Aabra, Augli, Haabsilla, Haki, Hallimäe, Heibri, Hinu, Hotõmäe, Hurda, Härämäe, Jaanipeebu, Jugu, Järveküla, Kadõni, Kahru, Kaluka, Karba, Kaugu, Kavõldi, Kellämäe, Kogrõ, Kokõmäe, Kuklasõ, Kurgjärve, Kähri, Kängsepä, Listaku, Lutika, Mikita, Muduri, Murdõmäe, Märdi, Mõõlu, Ortumäe, Paaburissa, Pulli, Pärlijõe, Põdra, Põru, Rebäse, Rebäsemõisa, Riitsilla, Ristemäe, Roobi, Ruuksu, Saarlasõ, Sadramõtsa, Saki, Savioru, Soemõisa, Soomõoru, Suurõ-Ruuga, Tialasõ, Tiidu, Tüütsi, Vanamõisa, Viitina, Viliksaarõ ja Väiku-Ruuga küla
  9. Viimsi vald: Kelvingi ja Rohuneeme küla

REL 2011 eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste korraldamiseks.

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal kümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.

Täpsem teave:

Diana Beltadze
REL 2011 projektijuht
Rahva ja eluruumide loenduse talitus
Statistikaamet
Tel 625 9361

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790