Oktoobris vähenes enim kaupade eksport Venemaale

pressiteade nr 154

Eestist eksporditi 2009. aasta oktoobris kaupu jooksevhindades ligi 9 miljardi krooni väärtuses ning imporditi Eestisse 9,8 miljardi krooni eest, teatab Statistikaamet. Võrreldes 2008. aasta oktoobriga vähenes kõige enam eksport Venemaale.

Oktoobris vähenes eksport 32% (4,3 miljardit krooni) ning import 38% (5,9 miljardit krooni) võrreldes 2008. aasta sama kuuga. Vähenemise põhjustas osaliselt ka 2008. aasta kõrge võrdlusbaas (toona oli just oktoobris eksport aasta suurim). Eesti kaubavahetuse puudujääk oli 0,8 miljardit krooni, mis oli ligi kolm korda väiksem kui 2008. aasta oktoobris.

Oktoobris vähenes eksport Venemaale 43% (0,8 miljardit krooni) võrreldes 2008. aasta sama kuuga. Kõige suurem langus oli transpordivahendite ja nende osade ning valmistoidukaupade ekspordis. Kui tänavu kümne kuu jooksul vähenes Eesti kogueksport 27% ja -import 37%, siis samal ajal on eksport Venemaale vähenenud kolmandiku ja import Venemaalt vaid 15%. Et ekspordi langus oli suurem kui impordil, siis on kaubavahetuse bilanss Venemaaga muutunud negatiivseks.

Eesti ekspordis olid oktoobris peamised sihtriigid Soome, Rootsi ja Venemaa (vastavalt 19%, 12% ja 11% koguekspordist). Lisaks Venemaale vähenes oluliselt ka eksport Soome ja Rootsi. Peamised riigid, kust Eestisse oktoobris kaupu imporditi olid Soome, Läti ja Saksamaa (vastavalt 16%, 11% ja 10% koguimpordist). Kõige rohkem vähenes import Leedust, Saksamaalt ning Venemaalt.

Nii Eesti ekspordis kui ka impordis olid oktoobris esikohal masinad ja seadmed, moodustades ligi viiendiku mõlema kaubavoo käibest. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes vähenes enim ehk 1,1 miljardit krooni samuti masinate ja seadmete eksport. Impordis Eestisse vähenes kõige rohkem mineraalsete toodete sissevedu (1,2 miljardit krooni).

Tänavu septembriga võrreldes vähenes kaupade eksport 5% ja import 3%.

Eesti kaubavahetus, jaanuar–oktoober, 2008–2009
Kuu Eksport, mln krooni Import, mln krooni Bilanss, mln krooni
2008 2009 muutus, % 2008 2009 muutus, % 2008 2009
Jaanuar 10 154 7 270 -28 13 725 8 791 -36 -3 571 -1 521
Veebruar 10 677 7 815 -27 13 641 8 718 -36 -2 964 -903
Märts 10 647 8 340 -22 14 145 9 757 -31 -3 498 -1 417
Aprill 12 332 7 734 -37 15 916 9 271 -42 -3 584 -1 537
Mai 11 549 8 181 -29 14 506 8 457 -42 -2 957 -276
Juuni 10 862 9 559 -12 14 140 9 878 -30 -3 278 -319
Juuli 10 969 8 242 -25 15 047 9 440 -37 -4 078 -1 198
August 11 142 8 136 -27 13 420 9 307 -31 -2 278 -1 171
September 12 300 9 437 -23 15 195 10 126 -33 -2 895 -689
Oktoober 13 249 8 945 -32 15 656 9 774 -38 -2 407 -829
Kokku 113 880 83 659 -27 145 390 93 520 -37 -31 510 -9 861

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2009
Sihtriik,
riikide ühendus
Eksport,
mln kr
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
Saatjariik,
riikide ühendus
Import,
mln kr
Osatähtsus,
%
Muutus
eelmise
aasta sama
kuuga, %
Kokku 8 945 100 -32 Kokku 9 774 100 -38
EL 27 6 349 71 -24 EL 27 8 039 82 -35
SRÜ 1 234 14 -45 SRÜ 915 9 -54
1. Soome 1 707 19 -25 1. Soome 1 550 16 -27
2. Rootsi 1 076 12 -35 2. Läti 1 122 11 -25
3. Venemaa 995 11 -43 3. Saksamaa 1 012 10 -44
4. Läti 994 11 -17 4. Rootsi 950 10 -31
5. Saksamaa 569 6 2 5. Leedu 804 8 -52
6. Leedu 416 5 -39 6. Poola 677 7 -6
7. USA 382 4 -53 7. Venemaa 566 6 -54
8. Norra 367 4 -2 8. Holland 381 4 -12
9. Taani 277 3 -20 9. Suurbritannia 247 3 -58
10. Holland 263 3 -6 10. Valgevene 242 2 -56

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, oktoober 2009
Kaubajaotis kombineeritud
nomenklatuuri (KN) järgi
Eksport Import Bilanss,
mln kr
mln kr osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
mln kr osatähtsus,
%
muutus
eelmise
aasta
sama
kuuga, %
KOKKU 8 945 100 -32 9 774 100 -38 -829
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1 071 12 -23 1 231 13 -26 -160
Mineraalsed tooted (V) 971 11 -51 1 620 17 -43 -649
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 530 6 -34 924 9 -28 -394
Kummi- ja plasttooted (VII) 342 4 -15 633 6 -19 -291
Puit ja puittooted (IX) 844 10 -8 324 3 -2 520
Paber ja pabertooted (X) 300 3 -11 279 3 -16 21
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 355 4 -27 618 6 -21 -262
Metall ja metalltooted (XV) 877 10 -38 767 8 -50 110
Masinad ja seadmed (XVI) 1 710 19 -39 1 999 20 -37 -289
Transpordivahendid (XVII) 577 6 -48 546 6 -67 31
Mitmesugused tööstustooted (XX) 831 9 -5 264 3 -27 567
Muu 536 6 -26 569 6 -39 -33

Oktoobri väliskaubanduse esialgse hinnangu avaldas Statistikaamet 10. detsembril (40. päeval pärast vaatlusperioodi lõppu), käesolev pressiteade korrigeerib esialgset hinnangut ning pakub kuu kaubavahetusest põhjalikuma ülevaate.

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.