Igaüks loeb!

Keskööl algab REL 2011 prooviloendus

30. detsember 2009   PDF   DOC

Täna keskööst märtsi lõpuni toimub üheksas Eesti omavalitsuses 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloendus, teatab Statistikaamet.

REL 2011 prooviloendus algab täna keskööl e-loendusega, mille käigus saavad prooviloenduspiirkondade elanikud end ise pooleteise kuu jooksul interneti teel loendada. „Väga oluline on, et prooviloenduspiirkondade elanikud osaleksid võimalusel e-loendusel, sest see on Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos esimene omataoline ja vajab enne 2011. aasta rahva ja eluruumide loendust korralikku testimist,” rääkis Statistikaameti REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. Alates täna keskööst saab e-loendusel osaleda Statistikaameti elektroonilises andmete kogumise keskkonnas eSTAT (https://estat.stat.ee/).

Kolm kuud kestev REL 2011 prooviloendus toimub kahes osas: e-loendus (31. detsember 2009 kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus (5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad nende leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.

Diana Beltadze sõnul on prooviloendus aluseks 2011. aasta rahvaloenduse õnnestumisele. „Prooviloendusel saadavad õppetunnid tagavad selle, et 2011. aastal toimuks rahva ja eluruumide loendus tõrgeteta. Seetõttu analüüsime väga põhjalikult prooviloenduse käigus kogutud andmeid ja elanike tagasisidet ning vajadusel muudame või kohendame loendusprotsessi. Seega sõltub 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus suurel määral prooviloendusest ja sellega hõlmatud elanike abist,” rääkis ta.

31. detsembrist 2009 kuni 31. märtsini 2010 toimuva REL 2011 prooviloenduse käigus loendatakse üle 10 000 inimese ja nende eluruumi. Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme. Prooviloendus toimub Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas (vt piirkondi täpsemalt www.stat.ee/39049, www.stat.ee/rel2011).

Kahe aasta pärast toimuva rahva ja eluruumide loenduse ehk REL 2011 eesmärk on varustada avalikkust, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi, riigiasutusi ja ettevõtteid ning rahvusvahelisi organisatsioone kvaliteetse infoga riigi rahvaarvu, rahvastiku koosseisu, paiknemise ja rände ning eluruumide ja elamistingimuste kohta ning anda alusandmestik edasiseks riiklike statistiliste vaatluste korraldamiseks.

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.

E-loenduse videodemo

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
Tel 625 9393
GSM 5558 8166

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790