Tööstustoodangu langus aeglustus novembris

pressiteade nr 156

Tööstusettevõtete toodang oli 2009. aasta novembris 14% väiksem kui eelmise aasta novembris, teatab Statistikaamet.

Tööstusettevõtete toodangu langus hakkas aeglustuma oktoobris, kui tootmine vähenes eelmise aasta vastava kuuga võrreldes 21%. Eelnevatel kuudel püsis langus võrreldes 2008. aasta sama perioodiga 30% piires. Et tööstustoodangu järsk langus algas eelmise aasta lõpus, parandas oktoobri ja novembri toodangu näitajaid oluliselt ka võrdlus madalama võrdlusbaasiga kui aasta eelnevatel kuudel.

Töötleva tööstuse toodang vähenes novembris 2008. aasta sama kuuga võrreldes 13%. Vähenemist põhjustas jätkuvalt ebapiisav nõudlus nii sise- kui ka välisturul.

Languses olid kõik töötleva tööstuse harud peale joogi-, tekstiili- ja kütteõlide tootmise ning elektroonikaseadmete ja mootorsõidukite tootmise. Kõige väiksem oli langus puidu- ja paberitööstuses (vastavalt 0,5% ja 4%). Rohkem kui 30% vähenes rõivaste, nahktoodete, keemiatoodete ning masinate ja seadmete tootmine. Üle 20% oli langus ehitusmaterjali, metalltoodete, elektriseadmete ning masinate ja seadmete remondis.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenes tööstustoodang novembris eelmise kuuga võrreldes tööstuses kokku 3% ja töötlevas tööstuses 4%. Jaanuarist aprillini vähenes tööstustoodang võrreldes eelmise kuuga igal kuul ligi 4%, alates maist oli muutus eelmise kuuga vahemikus -2%st 2%ni.

Elektrienergia tootmine vähenes novembris 2008. aasta novembriga võrreldes 32%, soojuse tootmine suurenes 2%. Elektritoodangu vähenemise põhjustas omatoodangu osaline asendamine elektri impordiga Leedust ja Lätist.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trenda, jaanuar 2000 – november 2009
(2005 = 100)

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2000 – november 2009

a Trend on sesoonsusest ja juhuslikest häiritustest puhastatud aegrida, mis näitab aegrea arengusuunda ja -kiirust.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, november 2009 (protsenti)
Tegevusala Muutus võrreldes
eelmise kuuga
sesoonselt korrigeeritud
andmetelb
Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga
korrigeerimata
andmetel
tööpäevade arvuga
korrigeeritud andmetelc
KOKKU 2,8 -11,3 -13,7
Energeetika -4,1 -20,7 -20,7
Mäetööstus 0,9 -5,6 -7,3
Töötlev tööstus 3,9 -10,9 -13,4
toiduainete tootmine -3,4 -9,3 -10,7
joogitootmine -2,4 6,8 3,7
puidutöötlemine ja puittoodete tootmine 2,0 2,4 -0,5
metalltoodete tootmine 6,9 -22,6 -25,4
arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine 52,0 38,3 35,6
elektriseadmete tootmine 2,8 -20,0 -22,8
kemikaalide ja keemiatoodete tootmine -7,2 -46,8 -48,4
mööblitootmine -2,8 -10,7 -13,6
kummi- ja plasttoodete tootmine -3,0 -3,1 -6,9
ehitusmaterjali tootmine 3,6 -24,2 -25,9

b Sesoonselt korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõju. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise kuuga.

c Tööpäevade arvuga korrigeeritud tööstustoodangu mahuindeksi puhul on eemaldatud erinevused kuude tööpäevade arvus. Arvutatakse ainult võrdluseks eelmise aasta sama kuuga.

Täpsem teave:

Lilian Bõkova
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9228

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

2009. aastast avaldab Statistikaamet tööstustoodangu ja energia tootmise andmeid klassifikaator EMTAK 2008 järgi. Aastad 2000–2008 on samuti selle järgi ümber arvutatud.