Novembris vähenes turistide arv majutusettevõtetes

pressiteade nr 5

Majutusettevõtetes peatus 2009. aasta novembris 140 000 turisti, mis oli 9% vähem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

Siseturiste peatus majutusettevõtetes 14% ja välisturiste 6% vähem kui 2008. aasta novembris. Kõikide peamiste partnerriikide turistide arv vähenes. Ka kogu aasta tõusutrendis olnud Venemaa turistide arv vähenes novembris 5%.

Majutusettevõtete teenuseid kasutanud välisturistidest kaks kolmandikku saabus Eestisse puhkama, veerand tööreisile ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks mingi muu põhjus. Siseturistidest oli puhkusereisil 44% ja tööreisil 37%.

28% turistidest, kes kasutasid majutusettevõtete teenuseid, valis peatuskohaks taastusraviteenuseid pakkuva majutusettevõtte. Novembris külastas taastusraviteenuseid pakkuvaid majutusettevõtteid 39 000 turisti, mis on 4% enam kui 2008. aasta novembris. Ligi pool taastusravikeskustes peatunud turistidest olid Eesti elanikud, kolmandik saabus Soomest, 5% Rootsist ning 4% Venemaalt.

Novembris pakkus külastajatele teenust 698 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 600 tuba ja 36 000 voodikohta. Tubade täitumus oli 33% ja see jäi kahe protsendipunkti võrra väiksemaks kui 2008. aasta novembris.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 433 krooni, 2008. aasta novembriga võrreldes oli see 66 krooni odavam.

Majutamine piirkonna järgi, november 2009
Majutamine Kokku Põhja-Eesti Kirde-Eesti Kesk-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti
Majutusettevõtted 698 156 49 62 198 233
Toad 16 560 8 010 987 895 3 596 3 072
Voodikohad 35 964 16 466 2 030 2 102 8 234 7 132
Tubade täitumus, % 33 37 32 20 32 24
Voodikohtade täitumus, % 24 28 27 15 24 16
Majutatud 139 579 85 348 7 635 5 410 21 326 19 860
Ööbimised 256 658 137 543 16 732 9 590 58 069 34 724
Eesti elanikud 90 444 22 010 11 766 7 652 24 100 24 916
väliskülastajad 166 214 115 533 4 966 1 938 33 969 9 808
Ööpäeva keskmine maksumus, krooni 433 506 437 397 313 355

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.