Igaüks loeb!

REL 2011 annab Eesti omavalitsuste kohta detailse statistika

12. jaanuar 2010   PDF   DOC

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) tulemusena saab praegusest oluliselt täpsema info kohalike omavalitsuste elanike vajaduste kohta, räägiti täna Statistikaameti partneripäeval "Kuidas mõõta piirkondlikku arengut".

„2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused annavad põhjaliku statistika Eesti elanike eluolu kohta ka kohalike omavalitsuste tasandil, mille puhul praegu detailsed andmed puuduvad.

Samuti on toimunud viimase kümnendi jooksul seoses kinnisvarabuumiga rahvastiku ümberpaiknemisi, mille käigus on muutunud kohalike omavalitsuste rahvaarv ja rahvastiku koosseis,” ütles oma ettekandes REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. „On teada, et Eesti ja selle kohalike omavalitsuste väiksuse tõttu ei anna uuringud piisavat teavet sotsiaal-majanduslike näitajate kohta näiteks valla või küla tasandil. See on olnud probleemiks paljudes omavalitsustes,” rääkis ta.

REL 2011 andmeid kasutavad nii Eesti kui ka Euroopa Liit rände, töötuse ja hajaasustus­piirkondade analüüsimiseks ja poliitikate kujundamiseks.

Beltadze sõnul ongi loendusandmete suurimaks plussiks võimalus vaadelda erinevaid küsimusi, näiteks hõive- ja tööturuprobleeme, kohalike omavalitsuste tasandil. „See teadmus osutub hädavajalikuks omavalitsuste töö korraldamisel, jätkusuutlikkuse hindamisel ja arengustrateegia kavandamisel,” lisas ta. „Näiteks on eelmise rahvaloenduse andmeid väga palju kasutatud arengukavade koostamisel.”

Kuni märtsi lõpuni kestab üheksas Eesti omavalitsuses REL 2011 prooviloendus, mis matkib kahe aasta pärast toimuvat rahva ja eluruumide loendust. Prooviloendus toimub kahes osas: e-loendus (31. detsember 2009 kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus (5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad nende leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.

REL 2011 prooviloenduse käigus loendatakse üle 10 000 inimese ja nende eluruumi. Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme. Prooviloendus toimub Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas.

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
Tel 625 9393
GSM 5558 8166

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790