IV kvartalis majanduslangus aeglustus

pressiteade nr 21

Esialgsetel andmetel vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2009. aasta IV kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 9,4%, teatab Statistikaamet.

I kvartalis vähenes SKP 15,0%, II kvartalis 16,1% ning III kvartalis 15,6%.

Lisandväärtuse vähenemine aeglustus enamikul tegevusaladel. Hulgi- ja jaekaubanduses loodud lisandväärtuse vähenemine kiirenes, mida põhjustas endiselt nõrk sisemajanduse nõudlus.

Tööstussektoris loodud lisandväärtuse vähenemine aeglustus -17%-ni (III kvartalis -28%), toetudes olulisel määral välisnõudluse kosumisele. IV kvartalis jätkus nii töötleva tööstuse kui ka kogumajanduse kaupade ekspordi languse aeglustumine. Et sisemajanduse nõudlus oli nõrk, jätkus töötleva tööstuse kodumaiste tellimuste vähenemine. Töötleva tööstuse müük kodumaisele turule oli jätkuvalt tugevas languses, kuid näitas mõningaid paranemise märke. Samas on olukorra paranemise üks põhjus ka 2008. aasta IV kvartali madalam võrdlusbaas, kui töötleva tööstuse lisandväärtus järsult vähenes.

SKP languse aeglustumisele aitas olulisel määral kaasa tootemaksude hulka kuuluvate aktsiisimaksude tavapärasest suurem laekumine aktsiisikaupade varumise tõttu enne aktsiisimäärade tõusu 2010. aasta 1. jaanuarist.

Võrreldes III kvartaliga kasvas sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP IV kvartalis 2,6%.

SKP, tööstussektori ja kaupade ekspordi reaalkasv, I kvartal 2005 – IV kvartal 2009

Diagramm: SKP, tööstussektori ja kaupade ekspordi reaalkasv, I kvartal 2005 – IV kvartal 2009


Tööstussektor hõlmab mäetööstuse, töötleva tööstuse, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustuse ning ehituse tegevusala, moodustades kogumajanduse lisandväärtusest ligikaudu veerandi.

Kompleksse metoodika järgi arvutatud ja täpsustatud 2009. aasta IV kvartali ning kogu aasta SKP avaldab Statistikaamet 11. märtsil.

Täpsem teave:

Tõnu Mertsina
Talitusejuhataja
Rahvamajanduse arvepidamise talitus
Statistikaamet
Tel 625 9353