Igaüks loeb!

REL 2011 prooviloenduse e-loendusel osales 5497 inimest

22. veebruar 2010   PDF   DOC

Keskööl lõppes 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloenduse e-loendus, mille käigus loendati internetis 5497 inimest, teatab Statistikaamet. Prooviloendus jätkub märtsikuus küsitlusloendusega, kui e-loendusel mitteosalenud elanikke külastab Statistikaameti küsitleja.

Eile keskööl lõppenud REL 2011 prooviloenduse e-loendusel loendati esialgsetel andmetel 5497 inimest, kellest prooviloenduspiirkondades elab 1882 . „Need on julgustavad numbrid, mis näitavad, et paljud Eesti inimesed on valmis uuenduslike lahendustega kaasa tulema ning end ja oma leibkonda rahvaloendusel ise internetis loendama,“ rääkis REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. Prooviloendus toimub üheksas omavalitsuses ja kokku elab prooviloenduspiirkondades veidi üle 10 000 inimese, kellest loendati elektrooniliselt 18 protsenti. „Muudes riikides on esmakordse e-loenduse puhul jäänud osalusprotsent pigem alla kümne,” lisas ta.

Esialgsetel andmetel oli prooviloenduspiirkondadest kõige aktiivsem e-loendusest osavõtt Rae vallas Peetri külas (592),  Viimsi valla Kelvingi ning Rohuneeme külades (327), mõnevõrra väiksem aga Pärnu-Jaagupis (205), Paides (189) ja Aravetel (147).

„Väga rõõmustav on inimeste huvi e-loenduse vastu ka väljapool prooviloenduspiirkondasid. Suured tänud kõigile osalenutele, sest sellega aidati oluliselt kaasa loodud süsteemi katsetamisele,” lisas Beltadze.

Kokku kolm kuud kestev REL 2011 prooviloendus toimub kahes osas: e-loendus (31. detsember 2009 kuni 21. veebruar 2010) ja küsitlusloendus (5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käivad nende leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.

REL 2011 prooviloenduse käigus loendatakse üle 10 000 inimese ja nende eluruumi. Prooviloenduseks on valitud üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme. Prooviloendus toimub Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas (vt piirkondi täpsemalt www.stat.ee/rel2011).

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.

REL 2011 Twitteris www.twitter.com/rel2011

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
GSM 5558 8166

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790