Igaüks loeb!

Lõppes REL 2011 prooviloendus

1. aprill 2010   PDF   DOC

31. märtsi keskööl lõppes 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) prooviloendus, mille käigus loendati esialgsetel andmetel kokku 12 531 inimest, teatab Statistikaamet. Esmakordselt said inimesed end ise ka interneti teel loendada.

REL 2011 prooviloenduse eesmärk oli katsetada loenduse metoodikat, loodud infosüsteeme ja tööde üldist korraldust. „Esialgsete andmete põhjal võib öelda, et see ka õnnestus. Eriti rõõmustas prooviloenduspiirkondade elanike ning omavalitsuste vastutulelikkus ja valmidus ettevõtmisega kaasa tulla,” ütles REL 2011 projektijuht Diana Beltadze. „Saime prooviloendusel osalenud inimestelt palju asjalikku tagasisidet. Sellest on 2011. aasta rahvaloenduseks valmistumisel väga suur abi ja oleme inimestele selle eest väga tänulikud,” lisas ta.

Beltadze sõnul tuli prooviloenduse käigus mõnes piirkonnas loendatava ala suurust piirata, sest seal oli oodatust rohkem inimesi, samas kui mõnes piirkonnas oli jällegi oodatust enam asustamata eluruume. „Prooviloenduse põhjal võib öelda, et paljud inimesed ei ela oma registreeritud elukohas. See näitab veelkord, kui oluline on 2011. aastal viia läbi kogu Eestit hõlmav rahvaloendus, sest vaid nii saame riigi kohta väga täpsed andmed,” märkis Beltadze.

REL 2011 prooviloendus toimus kahes etapis: e-loendus (31. detsember 2009 kuni 21. veebruar 2010), mille käigus said inimesed end loendada ise interneti vahendusel ja küsitlusloendus (5.–31. märts 2010), kus küsitlejad käisid nende leibkondade kodudes, kes e-loendusel ei osalenud või täitsid ankeedi puudulikult.

Kokku loendati e-loendusel üle 5000 inimese, kellest üle 3000 olid väljastpoolt prooviloenduse piirkondi. Esialgsete andmete kohaselt loendati e-loendusel prooviloenduspiirkondade elanikest 18%. „See on rahvusvahelise kogemuse järgi märkimisväärne tulemus, tavapäraselt jääb esmakordse e-loenduse puhul osatähtsus alla 10%,” rääkis Diana Beltadze.

Küsitlusloendusel loendati prooviloenduspiirkondades esialgsetel andmetel 7013 inimest, koos e-loendusega seega kokku 8895 inimest. Prooviloenduse täpsustatud ülevaate avaldab Statistikaamet aprillikuu jooksul.

Prooviloenduseks valiti üle Eesti võimalikult erinevad piirkonnad ja asustustüübid, et testida põhjalikult loenduse korraldust ja infosüsteeme. Prooviloendus toimus Tallinnas, Narvas, Püssis, Pärnu-Jaagupis, Paides, Aravetel, Rae, Rõuge ja Viimsi vallas (vt piirkondi täpsemalt www.stat.ee/rel2011).

2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881., 1897., 1922., 1934., 1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja 2000. aastal. 2010. ja 2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus maailma riikides.

REL 2011 Twitteris www.twitter.com/rel2011

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
GSM 5558 8166

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790