Statistikaamet alustas põllumajandusloenduseks loendajate värbamist

pressiteade nr 75

Statistikaamet alustas sel nädalal 2010. aasta põllumajandusloenduseks 150 loendaja värbamist.

„Sügisel toimuv põllumajandusloendus ei puuduta sel korral kõiki elanikke, vaid uuritakse majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar põllumajandusmaad,” rääkis Statistikaameti põllumajandusloenduse projektijuht Eve Valdvee.

Põllumajandusloendus toimub 1. septembrist 15. novembrini. Oluliseks uuenduseks on see, et põhiosa loendusandmetest kogutakse elektrooniliselt. Juriidilised ja füüsilised isikud saavad andmed esitada ise Statistikaameti elektroonilises andmete edastamise keskkonnas eSTAT. Füüsiliste isikute majapidamiste valdajaid, kes neile määratud elektroonilise andmeesitusperioodi lõpuks ei ole andmeid esitanud, külastab Statistikaameti loendaja.
„Seetõttu on äärmiselt oluline, et lisaks eesti ja vene keele oskusele, valdab kandideerija ka arvutit, kuna kodukülastusel sisestab loendaja andmed sülearvutisse,” selgitas Valdvee.

Kandideerida saab CV Online’is (http://www.cv.ee/too/statistikaamet-loendus/) 21. juunini.

Põllumajandusloendus hõlmab ligi 30 000 majapidamist. Uuritakse põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat maad või kus toodetakse põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks. Kasutatava põllumajandusmaa hulka loetakse ka maa, kus põllumajandussaadusi ei toodeta, kuid mida hoitakse heas korras ja mille eest saadakse pindalatoetusi.

Põllumajandusloendus toimub Eestis kuuendat korda. Varem on põllumajandusloendusi korraldatud aastatel 1919, 1925, 1929, 1939 ja pärast taasiseseisvumist 2001. aastal. Euroopa Liidu riikides toimub põllumajandusloendus 2009. ja 2010. aastal. Euroopa Liidu riikides toimuvad põllumajandusloendused iga kümne aasta järel.

Lisainfot 2010. aasta põllumajandusloenduse kohta saab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee/pl2010

Täpsem teave:

Eve Valdvee
2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht
Statistikaamet
Tel 625 9397