Langus ehitusturul aeglustus

pressiteade nr 105

Eesti ehitusettevõtted ehitasid 2010. aasta II kvartalis Eestis ja välisriikides püsivhindades 17% vähem kui eelmise aasta samal ajal, teatab Statistikaamet. 2009. aasta algusest 30% piires püsinud ehitusturu langus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, aeglustus tänavu II kvartalis.

II kvartalis ehitati omal jõul 5,3 miljardi krooni (337 miljoni euro) eest — hooneid 3,1 miljardi ja rajatisi 2,2 miljardi krooni eest (vastavalt 197 ja 140 miljoni euro eest). Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähenes hoonete ehitamine püsivhindades 22% ja rajatiste ehitamine 8%. Ehitusturu langus oli tingitud eelkõige elamuehitusmahtude vähenemisest kohalikul turul.

Välisturul tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht suurenes 2009. aasta II kvartaliga võrreldes 2%. Kasv tulenes hooneehitustöödest. Välisriikidesse tehtud ehitusmahtude osatähtsus kogu ehitusmahus oli II kvartalis 11%.

Võrreldes tänavu I kvartaliga suurenes ehitusmaht sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete põhjal 21%.

Ehitisregistri andmetel lubati 2010. aasta II kvartalis kasutusse 337 uut eluruumi, s.o ligi kolm korda vähem kui aasta varem samal ajal. Ligi kolmveerand valminud eluruumidest oli ühepere-, kahepere- või ridaelamutes. Eluruumi keskmine suurus oli 135 ruutmeetrit, mis on viimase üheksa aasta kõrgeim näitaja. Enim valmis uusi eluruume Tallinna lähiümbruse valdades. Vaatamata odavnenud ehitusteenusele on nõudlus uute eluruumide järele tagasihoidlik. II kvartalis väljastati ehitusluba 480 eluruumi ehitamiseks, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligi viiendik vähem. Eelistatuim elamutüüp oli ühepereelamu.

Kasutusse lubati 183 mitteelamut kasuliku pinnaga 117 000 ruutmeetrit. Enim lisandus uut kaubandus- ja büroopinda. 2009. aasta II kvartaliga võrreldes vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka kubatuur.

Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2000 – II kvartal 2010
(2005. aasta kvartalite keskmine = 100)

Diagramm: Ehitusmahuindeks ja selle trend, I kvartal 2000 – II kvartal 2010

Ehitustegevuse andmed eurodes on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Merike Sinisaar
Juhtivstatistik
Tööstus-, ehitus- ja energiastatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9291

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.