Põllumajandusloendus lõppes

pressiteade nr 147

Eile, 15. novembril lõppes Eesti kuues põllumajandusloendus, mille käigus koguti põllumajandusliku tegevuse kohta andmeid ligi 30 000 majapidamiselt. Loenduse esialgsed tulemused avaldab Statistikaamet detsembris.

„Statistikaamet tänab kõiki majapidamisi, inimesed olid väga mõistvad ja vastutulelikud,“ rääkis põllumajandusloenduse projektijuht Eve Valdvee. „Nüüd algab andmete töötlemine ja analüüs ning esialgsed loendustulemused avaldame 17. detsembril,“ lisas ta.

1. septembrist 15. novembrini toimunud põllumajandusloendusel uuriti majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodeti põllumajandussaadusi põhiliselt müügiks.

Loenduse jooksul koguti andmeid nii e-loendusel, kus majapidamised said ise interneti teel andmeid esitada kui ka küsitlusloendusel, kus küsitlejad majapidamisi külastasid. „Esmakordselt said majapidamised põllumajandusloendusel ise interneti teel andmeid esitada,“ märkis Valdvee. „e-loendusel osales 14% majapidamisest, teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes on see hea tulemus,“ rääkis ta.

Põllumajandusloendus vaatleb majapidamiste tegevust tervikuna — maa omandivormi, juhtimist, taime- ja loomakasvatust, tööjõudu ja muud tulutoovat tegevust. Küsimustikes oli võimaluste piires eeltäidetuna juba olemas PRIAsse esitatud maakasutuse ja loomade andmed. Loendusel küsiti juurde vaid neid andmeid, mida PRIAs ega üheski teises registris ei olnud.

Põllumajandusloendus annab maamajandusest põhjaliku ülevaate ja võimaldab Eestit teiste Euroopa Liidu riikidega võrrelda. Kogutud andmed on aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika väljatöötamisel ja põllumajandustoetusi puudutavate otsuste langetamisel.

Põllumajandusloendus toimus Eestis kuuendat korda. Varem on põllumajandusloendusi korraldatud aastatel 1919, 1925, 1929, 1939 ja pärast taasiseseisvumist 2001. aastal. Euroopa Liidu riikides toimub põllumajandusloendus 2009. ja 2010. aastal. Euroopa Liidu riikides toimuvad põllumajandusloendused iga kümne aasta järel.
Lisainfot 2010. aasta põllumajandusloenduse kohta saab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee/pl2010

Täpsem teave:

Eve Valdvee
2010. aasta põllumajandusloenduse projektijuht
Statistikaamet
Tel 625 9397