Igaüks loeb!

Statistikaamet alustab ettevalmistusi 2020. aasta registripõhiseks rahvaloenduseks

30. november 2010   PDF   DOC

Statistikaamet on alustanud ettevalmistusi registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) korraldamiseks 2020. aastal. Tuleval aastal toimuv rahvaloendus jääb viimaseks, kus küsitletakse kogu elanikkonda.

„Statistikaameti eesmärk on võimalikult palju kasutada riiklike registrite andmeid ja registripõhine  loendus on suur samm selles suunas,” ütles Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp. Registripõhisel rahvaloendusel kogutaksegi enamik vajalikke andmeid riiklikest registritest. “Seega jääb järgmise aasta lõpus algav rahvaloendus viimaseks, kus andmete kogumiseks küsitletakse kogu elanikkonda. Kuigi juba nüüdki oleme loonud e-loenduse võimaluse, kus inimestel on võimalik ise interneti teel küsimustikule vastata,” rääkis Potisepp.

Statistikaameti metoodika osakonna juhataja Kaja Sõstra sõnul töötatakse REGREL projekti raames välja metoodika, kuidas tulevikus saaks 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusega võrreldes rohkem registreid kasutusele võtta. „Projekti eesmärk on leida toimimisviis, kuidas registritesse koondatud teabe põhjal saada loenduseks võimalikult suur osa vajalikust andmestikust. Näeme 2020. aastal ette kombineeritud loendust, kus lisaks registritest kogutud andmetele küsitletakse registrites puuduva info saamiseks osa elanikkonnast, mis võimaldaks järeldusi teha kogu elanikkonna kohta,” ütles Sõstra.

Esimene registripõhine rahva ja eluruumide loendus peaks plaanide kohaselt toimuma 2020. või 2021. aastal, millele eelnevad prooviloendused 2014. ja 2017. aastal. ”Registripõhisele rahvaloendusele üleminek on pikaajaline protsess. Näiteks Skandinaavia riikides, kus seda kasutatakse, on üleminekuks kulunud aastakümneid,” rääkis Kaja Sõstra.

Statistikaameti partneriks registripõhise rahva ja eluruumide loenduse metoodika väljatöötamisel on Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut ja AS Ernst & Young.

2010/2011. aastal toimuvad rahva ja eluruumide loendused suuremas osas maailma riikidest, enamasti viiakse need läbi traditsioonilise ukselt uksele küsitlusloendusena. Euroopa riikidest korraldavad registripõhist rahvaloendust viis riiki: Austria, Norra, Rootsi, Soome ja Taani.  Kombineeritud loenduse, kus kasutatakse registreid ja osalist küsitlemist, korraldavad Euroopas Belgia, Holland, Sloveenia, Island ja Šveits.

Eestis toimub järgmine rahva ja eluruumide loendus tuleva aasta 31. detsembrist kuni 2012. aasta märtsi lõpuni kombineeritud meetodil: küsimustikule saab vastata internetis e-loendusel, neid, kes e-loendusel küsimustikku ei täida, külastab rahvaloendaja.

REGREL-i metoodikaprojekti tutvustav seminar toimub 3. detsembril 2010 kell 10-16 Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, 2. korrus, Tallinna saal).

Lisainfo seminari kohta http://bit.ly/gRkNoL.  

Täpsem teave:

Kaja Sõstra
Osakonnajuhataja
Metoodika osakond
Statistikaamet
Tel 625 8409
Mob 5557 8766

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790