Igaüks loeb!

Ene-Margit Tiit: Rahvaloendus annab vastuse Eesti tegeliku rahvaarvu kohta

4. veebruar 2011   PDF   DOC

Järgmise aasta suveks selgub, kui suur on Eesti tegelik rahvaarv ja milline on olnud riigist väljaränne viimase aastakümne jooksul, rääkis professor Ene-Margit Tiit täna, 4. veebruaril Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis 2011. aasta rahva ja eluruumide loendust tutvustades.

„Ühiskonna tulevikusihtide seadmiseks on Eestil tarvis täpselt teada rahvaarvu, rahvastiku soo-vanuse koostist ja tegelikku paiknemist riigi territooriumil,” rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) metoodikajuht professor Ene-Margit Tiit. „Ilma selleta pole võimalik teha toimivaid ja tulevikku suunatud otsuseid regionaal-, majandus- ja sotsiaalpoliitikas.”

Ene-Margit Tiidu sõnul on pärast viimast, 2000. aasta rahvaloendust  toimunud rahvastikus muutusi, mida vaid registrite põhjal pole võimalik tuvastada. „Eesti inimeseni ei ole kahjuks jõudnud veel arusaam, et elukohta vahetades tuleb see muudatus rahvastikuregistris registreerida, tulevikku silmas pidades on see kasulik ka inimesele endale. Täpne teadmine rahvastiku paiknemise kohta on vajalik muuhulgas selleks, et kavandada, kuhu peaks tulevikus rajama näiteks uue tee või lasteaia,” lisas ta.

Ene-Margit Tiit märkis, et REL 2011 annab täpse vastuse ka selle kohta, milline on olnud Eestist väljaränne rahvaloenduste vahelisel ajal ja kui palju inimesi täna tegelikult riigis alaliselt elab. „See on Eesti ühiskonna tuleviku seisukohalt võtmeküsimus, sest kui me ei tea päris täpselt, kui palju ja millised inimesed Eestis elavad, on väga raske seada edaspidiseks teostatavaid sihte,” lisas ta.

Rahva ja eluruumide loendused toimuvad 2010. ja 2011. aastal enamikus maailma riikides. Eestis kestab rahvaloendus tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini.

Esimese kuu jooksul (31.12.2011 – 31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loendus, kus Eesti alalised elanikud saavad vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16.02 – 31.03.2012 rahvaloendajad.

REL 2011 esialgsed tulemused avaldatakse 31.05.2012.

2010. aasta septembris Tartu Ülikoolis tööd alustanud väärikate ülikool on üle 50-aastastele inimestele mõeldud täiendusõppe programm, kus ühe õppesemestri jooksul käsitletakse sügavuti ühiskonnas olulisi teemasid.

Lisainfot väärikate ülikooli kohta leiab http://www.tk.ut.ee/vaarikate-ulikool.

Täpsem teave:

Ene-Margit Tiit
Vanemmetoodik
Matemaatilise statistika talitus
Statistikaamet
e-post: ene-margit dot tiit at stat dot ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790