Mullu vedasid ekspordi ja impordi kasvu masinad ja seadmed

pressiteade nr 26

Palume õigeks lugeda punasega märgitud tekst.

2010. aastal kasvas kaupade eksport jooksevhindades 35% ja import 27% 2009. aastaga võrreldes, teatab Statistikaamet. Aasta lõpukuudel kaubavahetuse kasv kiirenes ning enim suurenes masinate ja seadmete sisse- ja väljavedu.

2010. aastal eksporditi Eestist kaupu 8,7 miljardi euro ja imporditi Eestisse 9,2 miljardi euro väärtuses. Kaubavahetuse puudujääk oli 0,5 miljardit eurot, mis oli varasema aastaga võrreldes väiksem (2009. aastal oli puudujääk 0,8 miljardit eurot).

Eesti kaubavahetus, jaanuar–detsember, 2009–2010
Kuu Eksport, mln eurot Import,
mln eurot
Bilanss,
mln eurot
2009 2010 muutus, %  2009 2010 muutus, % 2009 2010
KOKKU 6 481 8 747 35 7 272 9 245 27 -791 -498
Jaanuar 465 519 12 566 544 -4 -101 -25
Veebruar 500 629 26 561 609 9 -61 20
Märts 533 629 18 628 803 28 -95 -174
Aprill 494 680 38 600 697 16 -106 -17
Mai 522 730 40 547 791 45 -25 -61
Juuni 610 664 9 627 756 21 -17 -92
Juuli 527 698 32 604 733 21 -77 -35
August 519 713 37 584 767 31 -65 -54
September 603 846 40 636 849 33 -33 -3
Oktoober 572 846 48 617 857 39 -45 -11
November 582 868 49 654 905 38 -72 -37
Detsember 554 927 67 649 934 44 -95 -7

2010. aastal eksporditi enim masinaid ja seadmeid (23% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (16%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Võrreldes 2009. aastaga suurenes oluliselt masinate ja seadmete väljavedu (56% ehk 0,7 miljardi euro võrra). Samuti suurenes mineraalsete toodete (sh bensiin, põlevkiviõli, elektrienergia) ning puidu ja puittoodete eksport.

2010. aastal imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (24% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooted (17%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (11%). Kõikide kaubajaotiste importkäibed suurenesid, kõige enam kasvas masinate ja seadmete (55% ehk 0,8 miljardi euro võrra) ning metalli ja metalltoodete (0,3 miljardi euro võrra) sissevedu.

Peamised riigid, kuhu Eestist 2010. aastal kaupu eksporditi, olid Soome (17% Eesti koguekspordist), Rootsi (16%) ja Venemaa (10%). Eksport suurenes kõikidesse peamistesse sihtriikidesse, enim aga Rootsi ja Soome (vastavalt 0,6 ja 0,3 miljardi euro võrra).

Peamised riigid, kust kaupu Eestisse imporditi, olid Soome (15% Eesti koguimpordist), Saksamaa ja Rootsi (mõlema osatähtsus 11%). Kõige enam kasvas 2010. aastal import Rootsist (0,4 miljardi euro võrra), Soomest ja Saksamaalt (mõlemast 0,3 miljardi euro võrra).

Suurim kaubavahetuse puudujääk oli keemiatööstuse tooraine ja toodete (0,3 miljardit eurot) kaubavahetuses. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbel) kaubavahetuses (mõlemas 0,5 miljardit eurot).

2010. aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 927 miljoni euro väärtuses ja imporditi 934 miljoni euro eest. Võrreldes 2009. aasta detsembriga suurenes eksport 67% ning import 44%. Ekspordi kasvu mõjutasid nii masinate ja seadmete kui transpordivahendite (sh raudteeveerem) väljavedu.

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2010
Ühendused,
sihtriigid
Eksport Ühendused,
saatjariigid
Import
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
Kokku 8 747 100 35 Kokku 9 245 100 27
EL27 5 995 69 33 EL27 7 371 80 26
EA16 2 706 31 22 EA16 3 508 38 25
SRÜ 1 140 13 50 SRÜ 1 005 11 29
1. Soome 1 487 17 24 1. Soome 1 377 15 31
2. Rootsi 1 371 16 68 2. Saksamaa 1 044 11 38
3. Venemaa 847 10 41 3. Rootsi 1 012 11 66
4. Läti 784 9 27 4. Läti 1 003 11 31
5. Saksamaa 457 5 16 5. Venemaa 763 8 28
6. Leedu 429 5 39 6. Leedu 714 8 -10
7. USA 331 4 21 7. Poola 593 6 44
8. Norra 300 3 46 8. Holland 307 3 13
9. Taani 219 3 -1 9. Hiina 282 3 94
10. Prantsusmaa 216 2 44 10. Itaalia 224 2 37

Eksport ja import kaubajaotiste järgi, 2010
Kaubajaotis kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss,
mln eurot
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
mln
eurot
osatähtsus,
%
muutus eelmise
aastaga, %
KOKKU 8 747 100 35 9 245 100 27 -498
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 836 10 27 1 022 11 9 -186
Mineraalsed tooted (V) 1 376 16 27 1 612 17 14 -236
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 395 4 10 736 8 6 -341
Kummi- ja plasttooted (VII) 280 3 38 520 6 33 -240
Puit ja puittooted (IX) 799 9 42 261 3 38 538
Paber ja pabertooted (X) 278 3 29 224 2 10 54
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 302 3 16 460 5 17 -158
Metall ja metalltooted (XV) 795 9 42 826 9 47 -31
Masinad ja seadmed (XVI) 1 976 23 56 2 171 24 55 -195
Transpordivahendid (XVII) 571 7 35 659 7 46 -88
Mitmesugused tööstustooted (XX) 668 8 24 209 2 12 459
Muu 471 5 35 545 6 22 -74

Täpsem teave:

Riina Kerner
Analüütik
Väliskaubandusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9377

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Statistika andmebaasis on avaldatud ka väliskaubanduse andmed kroonides.