Veebruaris turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 48

Veebruaris peatus Eesti majutusettevõtetes 143 000 sise- ja välisturisti, mis on 15% rohkem kui eelmise aasta veebruaris, teatab Statistikaamet. 44% turistidest olid Eesti elanikud.

Veebruaris kasutas majutusettevõtete teenuseid 63 000 siseturisti. Viimastel aastatel on siseturistide arv eelmise aasta sama kuuga võrreldes vähenenud — 2009. aastal ligi viiendiku, 2010. aastal 5%. Tänavu veebruaris kasutas majutusettevõtete teenuseid 7000 siseturisti rohkem kui mullu samal kuul. Eelistatuimaks sihtkohaks olid Harju ja Valga maakond, kus peatus vastavalt 25% ja 13% majutusettevõtetes ööbinud siseturistidest. Majutusettevõtetes peatunud siseturistidest pooled olid puhkusereisil ja 29% tööreisil.

Veebruaris peatus majutusettevõtetes 80 000 välisturisti, ehk 11 000 (15%) rohkem kui aasta tagasi samal ajal. 78% välisturistidest peatus Tallinna, 6% Pärnu ja 4% Tartu majutusettevõtetes. Kui Tallinna majutusettevõtted külastas veebruaris 15% ja Tartu majutusettevõtteid 12% rohkem välisturiste kui mullu, siis Pärnu majutusettevõtetes välisturistide arv suurenes veidi vähem — 3%. Välisturiste saabus rohkem kui eelmise aasta veebruaris kõikidest peamistest partnerriikidest — Soomest, Venemaalt, Lätist, Rootsist, Norrast jm.

Külastajatele pakkus jaanuaris teenust 770 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 700 tuba ja 36 400 voodikohta. Täidetud oli 35% tubadest ja 27% voodikohtadest ehk iga voodikoht oli kuu jooksul kasutuses keskmiselt 8 ööd.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 26 eurot ning oli 2010. aasta jaanuariga võrreldes 4% kallim.

Majutamine piirkonna järgi, veebruar 2011
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 770 170 50 73 205 272
Toad 16 686 7 804 994 912 3 609 3 367
Voodikohad 36 376 16 137 2 050 2 173 8 045 7 971
Tubade täitumus, % 35 41 33 20 32 28
Voodikohtade täitumus, % 27 34 28 15 25 20
Majutatud 142 658 79 434 7 783 5 793 22 594 27 054
Ööbimised 279 800 152 351 16 188 9 282 56 414 45 565
Eesti elanikud 104 970 25 888 10 358 7 362 27 790 33 572
väliskülastajad 174 830 126 463 5 830 1 920 28 624 11 993
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 26 30 28 26 18 24

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.