Igaüks loeb!

Statistikaseltsi konverents keskendub Eesti rahva püsimajäämisele

19. aprill 2011   PDF   DOC

20.-21. aprillil toimub Tallinnas rahvusraamatukogus Eesti Statistikaseltsi konverents „Kas Eesti rahvas jääb püsima?”. Kahe päeva jooksul keskendutakse Eesti rahvastiku püsimajäämisega seotud küsimustele.

Eesti Statistikaseltsi 23. konverents annab ülevaate Eesti rahvastiku oleviku ja tulevikuga seotud küsimustest nagu rahvastiku vananemine, sise- ja välisränne, tervis, perepoliitika, rahvastiku piirkondlikud erinevused, rahvastikuarvestus ja aasta lõpul algav 2011. aasta rahva ja eluruumide loendus.

„Üheks Eesti ühiskonna ees seisvaks suureks küsimuseks on viimase aastakümne jooksul toimunud intensiivne riigisisene ja riigist välja suunduv ränne, millest praegu puudub ajakohane ülevaade,” rääkis Eesti Statistikaseltsi juhatuse liige professor Ene-Margit Tiit.

Professor Tiidu sõnul on Eesti rahvastiku üheks põhiküsimuseks esmalt sellest korraliku ja ajakohase ülevaate saamine. „Kui me ei tea päris täpselt, kui palju ja millised inimesed Eestis elavad, on ühiskonnal väga raske seada edaspidiseks teostatavaid sihte. Näiteks on tarvis täpselt teada rahvaarvu, rahvastiku soo-vanuskoosseisu ja tegelikku paiknemist riigi territooriumil.”

Statistikaseltsi konverentsi avab 20. aprillil kell 10 Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma ja selle esimene päev keskendub Eesti rahvastiku põhiküsimuse määratlemisele ja rändeteemadele. Päev lõppeb rahvastikuteadlaste ja ekspertide debatiga „Kas Eesti rahvas jääb püsima?”. Konverentsi esimesest päevast teeb videopildis otseülekande Eesti Rahvusringhäälingu veebiportaal http://uudised.err.ee, ülekannet saab jälgida ka www.stat.ee.

Konverentsi teisel päeval käsitletakse rahvastiku vananemise, sündimuse ja perekonnaga seotud küsimusi, antakse ülevaade kümnest Eestist toimunud rahvaloendusest ning 2011. aasta rahva ja eluruumide loendusest.

Konverents toimub rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis (Tõnismägi 2, Tallinn). Lisainfo ja ajakava www.stat.ee/ess-23.

Konverentsi korraldavad Eesti Statistikaselts (http://bit.ly/gBjmn6) ja Statistikaamet.

Täpsem teave:

Kristo Mäe
Avalike suhete projektijuht
Teabe ja levi talitus
Statistikaamet
GSM 5558 8166
e-post: kristo.mae@stat.ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790