Aasta alguses oli majutusettevõtetes rohkelt turiste

pressiteade nr 56

Majutusettevõtetes peatus 2011. aasta I kvartalis 446 000 turisti, mis oli 16% enam kui eelmise aasta samal perioodil, teatab Statistikaamet. Suurenes nii välis- kui ka siseturistide arv.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas I kvartalis 259 000 välis- ja 187 000 siseturisti. Välisturistidest 45% saabus Soomest, viiendik Venemaalt ning Lätist ja Rootsist kummastki 5%. Majutusettevõtetes peatunud välisturistidest 68% tuli Eestisse puhkama, neljandik tööreisile ning ülejäänutel oli Eesti külastamiseks muu põhjus. Venemaa turistide seas olid jätkuvalt populaarsed aastavahetusreisid — jaanuaris väisas Eesti majutusettevõtteid 30 000 Venemaa turisti. I kvartalis kokku kasutas majutusettevõtete teenuseid 52 000 Venemaalt saabunud turisti, mis oli 48% enam kui möödunud aasta samal ajal. 74% Venemaa turistidest valis peatuskohaks Tallinna ja 12% Ida-Viru maakonna majutusettevõtted.

I kvartalis olid 42% majutusettevõtete klientidest siseturistid ning nende arv suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 14%. Eelistatuimaks sihtkohaks oli Harju maakond, kus peatus 26% majutusettevõtete teenuseid kasutanud siseturistidest. 12% siseturiste peatus nii Pärnu, Tartu kui ka Valga maakonnas. Siseturistidest 53% olid puhkuse- ja 30% tööreisil.

Märtsis peatus majutusettevõtetes 90 000 välis- ja 67 000 siseturisti. Eelmise aasta sama kuuga võrreldes suurenes välis- ja siseturistide arv kokku 14%. Külastajatele pakkus märtsis teenust 767 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 16 700 tuba ja 36 400 voodikohta. Täidetud oli 35% tubadest ja 28% voodikohtadest ehk iga voodikoht oli kuu jooksul kasutuses keskmiselt 8,5 ööd. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 27 eurot ning oli 2010. aasta märtsiga võrreldes 4% kallim.

Majutamine piirkonna järgi, märts 2011
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 767 167 50 71 209 270
Toad 16 734 7 731 1 016 912 3 690 3 385
Voodikohad 36 437 16 035 2 104 2 141 8 212 7 945
Tubade täitumus, % 35 42 37 22 32 25
Voodikohtade täitumus, % 28 34 32 16 27 18
Majutatud 157 049 89 782 9 763 6 933 25 541 25 030
Ööbimised 311 590 166 559 21 133 10 819 69 455 43 624
Eesti elanikud 114 977 28 414 12 368 8 610 32 267 33 318
väliskülastajad 196 613 138 145 8 765 2 209 37 188 10 306
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 27 31 28 27 20 22

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.