Majutusettevõtetes oli I poolaastal rohkelt turiste

pressiteade nr 96

Majutusettevõtetes peatus 2011. aasta I poolaastal ligi 1,2 miljonit välis- ja siseturisti, mis oli 15% enam kui eelmise aasta samal ajal, teatab Statistikaamet. Turistide arv majutusettevõtetes ületas 10% võrra ka kümnendi seni parima, 2008. aasta I poolaasta tulemust.

Majutusettevõtetes peatus ligi 800 000 välisturisti, mis on 17% enam kui eelmise aasta I poolaastal ning viiendiku võrra rohkem kui kümnendi parima, 2008. aasta esimesel poolel. Välisturistide arv suurenes I poolaastal kõigis peamistes turismipiirkondades Põhja-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Populaarseim sihtkoht oli jätkuvalt Tallinn, kus peatus kolmveerand majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Eelmise aasta I poolaastaga võrreldes saabus rohkem välisturiste kõigist peamistest turismipartnerriikidest ― Soomest, Venemaalt, Saksamaalt, Rootsist, Lätist ja Suurbritanniast. Enim kasvas Suurbritanniast ja Venemaalt saabunud turistide arv (vastavalt 90% ja 50%).

Majutusettevõtetes peatus 400 000 siseturisti, mis on 11% enam kui eelmise aasta I poolaastal, kuid vähem kui 2007. ja 2008. aasta samal ajal. Siseturistide meelissihtkohtadeks on jätkuvalt Harju ning Pärnu maakond, kuid meelsasti peatutakse ka Tartu ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.

Selle aasta juunis pakkus külastajatele teenust 1074 majutusettevõtet. Majutusettevõtetes peatus 294 000 sise- ja välisturisti ehk 17% enam kui eelmise aasta juunis. Külastajate käsutuses oli 20 600 tuba ja 46 900 voodikohta. Täidetud oli pool tubadest ja 41% voodikohtadest. Keskmisest suurem voodikohtade täitumus oli Tallinna, Pärnu ja Tartu majutusettevõtetes.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 29 eurot ning oli 2010. aasta juuniga võrreldes 8% kallim, kuid 3 eurot odavam kui 2008. aasta juunis.

Majutamine piirkonna järgi, juuni 2011
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 074 201 61 105 380 327
Toad 20 596 8 285 1 270 1 260 5 577 4 204
Voodikohad 46 914 17 522 2 868 3 260 13 382 9 882
Tubade täitumus, % 50 70 36 31 39 36
Voodikohtade täitumus, % 41 58 33 24 33 27
Majutatud 294 283 166 010 12 951 13 503 60 169 41 650
Ööbimised 570 241 304 027 28 135 23 914 133 428 80 737
Eesti elanikud 170 473 38 799 16 327 17 174 44 166 54 007
väliskülastajad 399 768 265 228 11 808 6 740 89 262 26 730
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 29 33 24 20 27 22

Eesti turismisektori arengutest räägitakse lähemalt EASi turismiarenduskeskuse ja Statistikaameti ühisel pressikonverentsil, mis toimub täna, 10. augustil kell 12 Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone eksperimentaariumis (Pikk 17, Tallinn). Lisainfo pressikonverentsi kohta: Rivo Saarna, e-post: rivo.saarna@eurorscg.ee, telefon: 50 65 768.

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.