Juulis oli majutusettevõtetes turiste mullusest enam

pressiteade nr 109

Majutusettevõtetes peatus 2011. aasta juulis 397 000 turisti ning nii sise- kui ka välisturistide arv suurenes eelmise aasta juuliga võrreldes 11%, teatab Statistikaamet.

Majutusettevõtete teenuseid kasutas juulis 271 000 välisturisti. Välisturistid veetsid majutusettevõtetes kokku 576 000 ööd ehk 14% enam kui aasta varem. Et ööbimiste arv kasvas rohkem kui majutatute arv, jäid välisturistid juulis Eestisse veidi kauemaks kui mullu samal ajal. 82% majutatud välisturistidest olid puhkusereisil ja 13% tööreisil. Eelmise aasta juuliga võrreldes suurenes välisturistide arv keskmisest enam Põhja-, Kirde- ja Lõuna-Eestis. Populaarseimad sihtkohad olid jätkuvalt Tallinn ja Lääne-Eesti, kus peatus vastavalt kaks kolmandikku ja 23% majutatud välisturistidest.

Majutusettevõtetes peatus 126 000 siseturisti. Vaatamata siseturistide arvu 11% kasvule võrreldes eelmise aasta juuliga, kasutas majutusettevõtete teenuseid vähem siseturiste kui 2007. ja 2008. aasta samal ajal. Kaks kolmandikku majutatud siseturistidest olid puhkusereisil ja 19% tööreisil. Kolmandik siseturistidest eelistas Lääne- ja 28% Lõuna-Eesti majutusettevõtteid. Tallinna majutusettevõtetes peatus vaid 12% siseturistidest, mis on tavapärane, sest suvekuudel siseturistide osatähtsus Tallinna majutusettevõtetes langeb oluliselt.

Juulis pakkus külastajatele teenust 1087 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 20 900 tuba ja 48 000 voodikohta. Täidetud oli 62% tubadest ja 55% voodikohtadest. Keskmisest tunduvalt suurem voodikohtade täitumus oli Tallinna ja Pärnu majutusettevõtetes.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 28 eurot ning oli 2010. aasta juuliga võrreldes 2 eurot kallim.

Majutamine piirkonna järgi, juuli 2011
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 1 087 202 61 105 394 325
Toad 20 871 8 381 1 264 1 293 5 842 4 091
Voodikohad 47 960 17 724 2 877 3 270 14 211 9 878
Tubade täitumus, % 62 78 51 37 61 44
Voodikohtade täitumus, % 55 72 50 33 54 35
Majutatud 397 394 203 054 17 410 16 805 105 763 54 362
Ööbimised 819 552 394 880 44 284 33 519 238 946 107 923
Eesti elanikud 243 470 45 591 25 545 24 933 77 489 69 912
väliskülastajad 576 082 349 289 18 739 8 586 161 457 38 011
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 28 32 23 19 28 21

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.