Suvi oli majutusettevõtetele edukas

pressiteade nr 124

Majutusettevõtetes peatus 2011. aasta kolmel suvekuul esmakordselt üle miljoni sise- ja välisturisti, teatab Statistikaamet. Eelmise suvega võrreldes kasutas majutusettevõtete teenuseid 14% rohkem turiste.

2011. aasta suvel kasutas majutusettevõtete teenuseid 705 000 välisturisti. Välisturistide arv suurenes kõigil kolmel suvekuul eelmise aasta vastava kuuga võrreldes. Välisturistid moodustavad jätkuvalt veidi enam kui kaks kolmandikku turistide koguarvust. Enamik majutusettevõtetes majutatud välisturistidest tuli Eestisse puhkama ning ainult 15%-l oli reis seotud töö või äriga. Tallinna majutusettevõtetes peatus 474 000 välisturisti ehk 67% majutusteenuseid kasutanud välisturistidest. Suvepealinnas Pärnus peatus 77 000 välisturisti, kellest kolmveerand saabus Soomest, samal ajal kui Rootsist ja Venemaalt saabus kummastki 4% välisturistidest. Saare maakonna majutusettevõtete teenuseid kasutanud 40 000 turistist ligi pooled olid Soomest, 14% Lätist ja 11% Saksamaalt.

Turismi kõrghooajal — juunis, juulis, augustis — peatus majutusettevõtetes ligi 333 000 siseturisti, mis on 11% enam kui eelmise aasta suvel. Kolmel suvekuul peatus majutusettevõtetes enam kui pool 2011. aasta 8 kuu jooksul majutusteenuseid kasutanud siseturistidest. 62% majutatud siseturistidest olid puhkusereisil ja 22% tööreisil. Siseturistide meelissihtkohtadeks on jätkuvalt Harju ning Pärnu maakond, kuid meelsasti peatutakse ka Ida-Viru ja Saare maakonna majutusettevõtetes.

Augustis pakkus külastajatele teenust 1075 majutusettevõtet. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 343 000 turisti, kolmandik nendest olid siseturistid. Külastajate käsutuses oli 20 800 tuba ja 47 700 voodikohta. Täidetud oli 55% tubadest ja 47% voodikohtadest. Keskmisest tunduvalt suurem voodikohtade täitumus oli Tallinna ja Pärnu majutusettevõtetes.

Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 28 eurot ning oli 2010. aasta augustiga võrreldes euro võrra kallim.

Majutamine piirkonna järgi, august 2011
Majutamine Kokku Põhja- Eesti Kirde- Eesti Kesk- Eesti Lääne- Eesti Lõuna- Eesti
Majutusettevõtted 1 075 200 60 103 386 326
Toad 20 823 8 360 1 261 1 275 5 775 4 152
Voodikohad 47 723 17 647 2 896 3 262 13 912 10 006
Tubade täitumus, % 55 73 46 39 45 39
Voodikohtade täitumus, % 47 65 42 33 39 32
Majutatud 342 756 185 333 15 273 15 747 75 070 51 333
Ööbimised 689 026 353 789 37 399 32 868 166 864 98 106
Eesti elanikud 218 797 45 657 19 973 24 800 62 825 65 542
väliskülastajad 470 229 308 132 17 426 8 068 104 039 32 564
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 28 33 24 19 27 20

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.