Noore statistiku preemia pälvis Piret Avila

pressiteade nr 129

Tänavu esimest korda välja antava Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia pälvis Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritööga Piret Avila, teatab Statistikaamet.

Piret Avila Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudis kaitstud magistritöö „Statistical analysis of the stochastic super-exponential growth model” (Stohhastilise supereksponentsiaalse kasvumudeli statistiline analüüs), käsitleb rahvastiku kasvu hindamise metoodikat. Konkursi hindamiskomisjoni esimehe, Statistikaameti metoodika osakonna juhataja Kaja Sõstra sõnul on tegemist kõrgetasemelise uurimustööga. „Komisjoni liikmed hindasid kõrgelt Piret Avila töös kasutatud innovaatilist lähenemist, kus demograafia ülesande lahendamiseks oli kasutatud matemaatika, teoreetilise füüsika ja matemaatilise statistika vahendeid,“ märkis Sõstra.

Albert Pulleritsu nimelist noore statistika preemiat andis Statistikaamet välja esimest korda Eesti statistika 90. juubeliaasta puhul. Preemiale saavad kandideerida üliõpilastööd, mis arendavad või rakendavad mõnda statistikameetodit. Seoses aasta lõpus algava rahva ja eluruumide loendusega oli tänavu konkursi teemaks rahvastiku- ja sotsiaalstatistika.

Albert Pulleritsu nimelist preemiat hakatakse välja andma igal aastal. Eesmärk on edendada statistikat kui väga olulist teadusharu, innustada noori statistikahuvilisi statistikameetodeid rakendama ja arendama ning tõhustada Statistikaameti koostööd teadusasutustega. Sel aastal saab preemia võitja iPhone 4.

Albert Pullerits oli 1921. aastal loodud Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti statistikasüsteemi rajaja.

Piret Avila tööga saab tutvuda Statistikaameti veebilehel (http://www.stat.ee/57941).

Loe Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia konkursi kohta Statistikaameti veebilehelt (http://www.stat.ee/albert-pulleritsu-preemia).

Täpsem teave:

Aira Veelmaa
Teabe ja levi talituse juhataja
Statistikaamet
Tel 625 9248