Turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 155

Eesti majutusettevõtetes peatus 2011. aasta kümne kuu jooksul 2,34 miljonit sise- ja välisturisti ehk sama palju kui 2007. aastal kokku, teatab Statistikaamet. Turistide arv suurenes ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Tänavu jaanuarist oktoobrini kasutas majutusettevõtete teenuseid 1,56 miljonit välisturisti ehk 16% enam kui mullu samal ajal. Soomest, mis on jätkuvalt Eesti peamine turismipartnerriik, saabus 721 000 turisti ehk 46% majutusteenuseid kasutanud välisturistide koguarvust. Aastataguse perioodiga võrreldes suurenes Soomest saabunud turistide arv vaid 800 turisti võrra, samas Venemaa turistide arv 50 000 võrra, Suurbritannia 30 000 võrra ning Saksamaa 18 000 võrra. Venemaalt, Saksamaalt ja Suurbritanniast saabus 2011. aasta kümne kuuga vastavalt 10%, 6% ja 4% majutusteenuseid kasutanud välisturistide koguarvust. Iirimaa turistide arv majutusettevõtetes kolmekordistus ning Hiina turistide arv kahekordistus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Iirimaalt ja Hiinast saabus kümne kuu kokkuvõttes vastavalt 6000 ja 5000 turisti.

2011. aasta jaanuarist oktoobrini peatus majutusettevõtetes 780 000 siseturisti. Siseturistide arv on küll väiksem kui 2007. ja 2008. aasta samal perioodil, kui majutusettevõtete teenuseid kasutas üle 800 000 siseturisti. Samas peatus majutusettevõtetes 72 000 siseturisti enam kui 2010. aasta kümne kuu jooksul.

Oktoobris peatus majutusettevõtetes 213 000 sise- ja välisturisti, mis oli 11% enam kui eelmise aasta samal kuul. Külastajatele pakkus teenust 809 majutusettevõtet. Külastajate käsutuses oli 17 600 tuba ja 39 300 voodikohta. Täidetud oli 44% tubadest ja 35% voodikohtadest. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 28 eurot ning oli 2010. aasta oktoobriga võrreldes kaks eurot kallim.

Majutamine piirkonna järgi, oktoober 2011
Majutamine Kokku Põhja-
Eesti
Kirde-
Eesti
Kesk-
Eesti
Lääne-
Eesti
Lõuna-
Eesti
Majutusettevõtted 809 170 50 80 236 273
Toad 17 636 8 006 1 034 1 011 4 176 3 409
Voodikohad 39 324 16 593 2 215 2 525 9 569 8 422
Tubade täitumus, % 44 57 44 27 37 27
Voodikohtade täitumus, % 35 48 37 21 31 18
Majutatud 213 325 132 676 11 499 8 442 34 365 26 343
Ööbimised 429 216 246 866 25 315 16 497 92 763 47 775
Eesti elanikud 126 963 32 004 15 220 12 264 33 813 33 662
väliskülastajad 302 253 214 862 10 095 4 233 58 950 14 113
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 28 32 24 23 23 23

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.