Novembris turistide arv majutusettevõtetes suurenes

pressiteade nr 8

Eesti majutusettevõtetes peatus 2011. aasta novembris 184 000 sise- ja välisturisti, kelle arv suurenes 2010. aasta novembriga võrreldes 12%, teatab Statistikaamet.

Novembris peatus majutusettevõtetes 119 000 välisturisti. 2010. aasta novembriga võrreldes suurenes välisturistide arv 18%. Välisturist jäi majutusettevõttesse keskmiselt kaheks ööpäevaks. Enim turiste saabus Soomest, Venemaalt ja Lätist. 2010. aasta novembriga võrreldes suurenes enim Iirimaalt saabunud turistide arv.

Novembris kasutas majutusettevõtete teenuseid 65 000 siseturisti, nende arv suurenes 2010. aasta novembriga võrreldes 2%. 46% majutatud siseturistidest olid puhkusereisil ja 39% tööreisil. Enim siseturiste peatus Harju, Pärnu, Tartu ja Ida-Viru maakonna majutusettevõtetes.

Novembris oli külastajatele avatud 766 majutusettevõtet 17 000 toa ja 38 000 voodikohaga. Täidetud oli 40% tubadest. 2010. aasta novembriga võrreldes suurenes tubade täitumus kaks protsendipunkti. Novembris oli külastajate käsutuses 10 000 voodikohta vähem kui turismi kõrghooajal juulis.

Novembris maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 30 eurot ehk 3 eurot rohkem kui 2010. aasta novembris ning 2 eurot rohkem kui 2011. aasta oktoobris. Harju maakonnas maksis ööpäev majutusettevõttes keskmiselt 35 eurot, Tartu maakonnas 26 eurot ja Pärnu maakonnas 23 eurot.

Majutamine piirkonna järgi, november 2011
Majutamine Kokku Põhja- Eesti Kirde- Eesti Kesk- Eesti Lääne- Eesti Lõuna- Eesti
Majutusettevõtted 766 168 49 78 209 262
Toad 17 059 7 996 1 000 1 019 3 668 3 376
Voodikohad 37 611 16 576 2 117 2 531 8 313 8 074
Tubade täitumus, % 40 51 45 26 31 25
Voodikohtade täitumus, % 31 41 39 18 26 17
Majutatud 183 639 116 010 11 146 7 928 24 812 23 743
Ööbimised 350 990 205 421 24 587 13 972 65 327 41 683
Eesti elanikud 113 012 30 327 14 171 10 495 28 862 29 157
väliskülastajad 237 978 175 094 10 416 3 477 36 465 12 526
Ööpäeva keskmine maksumus, eurot 30 35 24 26 21 24

Täpsem teave:

Helga Laurmaa
Juhtivstatistik
Teenindusstatistika talitus
Statistikaamet
Tel 625 9261

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.