Igaüks loeb!

E-rahvaloenduse esmased tulemused

6. veebruar 2012   PDF   DOC

E-rahvaloendusel loendati esialgsetel andmetel üle 62% Eesti arvestuslikust elanikkonnast. E-loenduse lõplik osakaal selgub pärast rahvaloenduse tulemuste avaldamist maikuus, kui on teada Eesti tegelik rahvaarv.

E-rahvaloendus lõppes 1. veebruari südaööl (23.59) ja arvesse läksid kõigi inimeste ankeedid, kes olid selle hetkeni loenduskeskkonda sisenenud ja lõpetanud täitmise hiljemalt 2. veebruaril kell 2.00.

Isikuankeete, mille puhul olid loendatud ka inimese leibkond ja eluruum, oli kokku 815 467 ehk 62% Eesti arvestuslikust rahvaarvust. „Kui arvestame ka inimestega, kelle leibkonnaliikmetest oli osa loendamata või eluruumiankeet täitmata, on täidetud püsielanike isikuankeete 880 455, mis moodustab arvestuslikust rahvaarvust 66,7%,“ rääkis rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze.

Täidetud isikuankeetide arv ja  osatähtsus rahvaarvust:
Maakond E-loendatute arv % püsielanikest
Harju maakond 416917 74,7
sh Tallinn 292797 73,2
Hiiu maakond 5945 64,4
Ida-Viru maakond 75059 48,1
Jõgeva maakond 18505 55,9
Järva maakond 20212 63,1
Lääne maakond 15384 61,5
Lääne-Viru maakond 37964 61,4
Põlva maakond 16337 55,9
Pärnu maakond 53683 62,5
Rapla maakond 23765 66,5
Saare maakond 20786 63,2
Tartu maakond 110125 75,8
Valga maakond 16830 53,1
Viljandi maakond 29563 59,0
Võru maakond 19375 55,3

Esitatud arvud sisaldavad ka topeltloendatuid. „Kuigi praeguseks pole veel andmetöötluse käigus kõiki topeltloendatuid välja selgitatud, jääb meie hinnangul nende hulk 4-5% piiresse,“ ütles Diana Beltadze. Seega e-loendatute osatähtsus eeldatavalt ei vähene.

E-loendusel täideti isikuankeet 410 787 mehe ja 469 668 naise kohta (püsielanikud), enamikes vanuserühmades oli e-loendatud naiste osakaal veidi kõrgem kui meestel.

E-loendatute vanuseline jaotus oli rahvaloenduse metoodikajuht prof Ene-Margit Tiidu sõnul ootuspärane. „Nooremate tööealiste (vanuses 20–35 aastat) puhul  oli e-loendatute osakaal vastavas vanuses isikutest üle 75%, koguni üle 77% oli see ka laste puhul, kelle eest täitsid isikuankeedid nende vanemad. Kõrgemas eas e-loendatute osakaal langes, jäädes vähemalt 60-aastaste puhul 40–45% piiridesse,“ rääkis rahvaloenduse metoodikajuht prof Ene-Margit Tiit.

NB! Kõik esitatud arvud ja osatähtsused on esialgsed. Isikuankeetide hulgast ei ole veel kõrvaldatud topeltloendatuid. Samuti hinnatakse ümber kõik osatähtsused, siis kui loenduse tulemusel selgub tegelik rahvaarv ja selle jagunemine piirkondlikult ning vanuseliselt.

Eestis kestab rahvaloendus 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–01.02.2012) said Eesti alalised elanikud vastata küsimustikule internetis. Neid, kes e-loendusel ei osalenud, külastavad ajavahemikus 16. veebruar – 31. märts 2012 rahvaloendajad.

Rahvaloenduse kohta lähemalt www.REL2011.ee

Täpsem teave:

Karin Volmer
REL 2011 kommunikatsioonispetsialist
Statistikaamet
Tel 625 9155 / Mob 5696 4876
e-post: press at REL2011 dot ee

Kontakt
ajakirjanikele

Anu Ots
Kommunikatsioonijuht
anu dot ots at stat dot ee
tel +372 625 9296
mob +372 5061790